Utwórz fakturę

SLOVAKODATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKODATA
Stan Zniszczono
PIN 31367763
TIN 2020344128
Numer VAT SK2020344128
Data utworzenia 03 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAKODATA
Beniakova 22
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 739 174 €
Zysk 302 851 €
Kapitał 2 969 420 €
Kapitał własny 1 473 448 €
Dane kontaktowe
E-mail sales@slovakodata.sk
Telefon(y) 0267209999
Nr(y) faksu 0263826735
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,658,551
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,105,859
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,238
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,738
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 7,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 101,361
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,094
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 83,267
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 995,260
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 183,528
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 811,732
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,506,153
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 121,431
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 121,431
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 928
8. Podatek odroczony należności (481A) 928
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 988,501
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 636,073
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 636,073
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,826
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,841
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 290,761
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 395,293
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,251
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 393,042
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 46,539
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18,186
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28,353
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,658,551
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,523,527
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 398,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 398,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,170
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 79,592
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 79,592
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 113,290
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 113,290
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 626,224
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 626,224
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,135,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 53,413
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 53,413
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,009,860
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69,036
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,036
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 718,842
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 106,409
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 62,479
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,661
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 71,751
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 68,251
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,500
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,724,348
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,739,174
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,150
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,681,218
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 41,980
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,826
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,419,451
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,100
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 73,866
D. Usług (účtová grupa 51) 1,107,697
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,132,033
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,567,841
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 530,186
4. Koszty społeczne (527, 528) 34,006
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,332
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 59,228
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 59,228
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,195
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 319,723
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,541,685
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 113
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 67
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 46
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,685
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,585
2. Pozostałe koszty (562A) 4,585
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,100
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,572
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 312,151
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,300
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,531
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,769
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 302,851
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016
 • PIN :31367763 TIN: 2020344128 Numer VAT: SK2020344128
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAKODATA, Beniakova 22, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKODATA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Beniakova 22 Bratislava 841 05
   03.03.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKODATA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beniakova 22 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným