Utwórz fakturę

TERMODOM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERMODOM
PIN 31367771
TIN 2020313999
Numer VAT SK2020313999
Data utworzenia 02 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERMODOM
Trenčianska 28
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 353 €
Zysk 11 311 €
Kapitał 68 771 €
Kapitał własny 13 911 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903208174, +421903708768
Nr(y) faksu 0253416278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,721
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 42,476
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,854
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 84,721
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,221
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 15,893
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,239
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -9,861
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,311
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,500
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,714
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 57,786
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,021
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,934
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,231
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 71,353
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 64,603
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,750
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 57,769
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 13,773
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,035
C. Usług (účtová grupa 51) 11,193
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,677
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 466
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,625
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,584
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,602
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,314
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,314
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,313
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,271
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,311
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015