Utwórz fakturę

GEOTEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEOTEAM
PIN 31367917
TIN 2020302295
Numer VAT SK2020302295
Data utworzenia 07 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEOTEAM
Gunduličova 1
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 551 387 €
Zysk -48 763 €
Kapitał 236 836 €
Kapitał własny 118 566 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254777980
Nr(y) faksu 0254434820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 186,840
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,602
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,602
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 544
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,225
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,833
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 170,585
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 93,435
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 93,435
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,209
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,511
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,511
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 108
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 590
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,941
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38,829
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,653
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 557
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,096
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 186,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,803
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,961
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,961
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 104,966
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 118,900
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,934
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,763
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,037
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,072
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,072
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 35,822
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 71,173
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,090
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,090
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,450
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,647
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,335
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,439
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 212
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,330
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,640
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 540,036
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 551,387
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 502,555
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,481
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,964
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 434,840
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,198
D. Usług (účtová grupa 51) 61,594
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 69,334
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,187
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,420
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,727
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,281
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,349
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,349
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 133
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,235
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,577
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,404
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 327
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 302
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,570
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,345
2. Pozostałe koszty (562A) 3,345
O. Walutowe straty (563) 1,039
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,186
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,243
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -45,820
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,943
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,943
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -48,763
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367917 TIN: 2020302295 Numer VAT: SK2020302295
 • Zarejestrowana siedziba: GEOTEAM, Gunduličova 1, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 18.11.2005
  Bc. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 01.05.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miloslav Moravec 6 639 € (100%) Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2013Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   13.06.2012Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   04.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.05.2012
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   01.12.2005Nové predmety činnosti:
   zhotovovanie www stránok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom mlyne 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 18.11.2005
   30.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Moravcová Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   21.04.2004Nové sidlo:
   Gunduličova 1 Bratislava 811 05
   20.04.2004Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   21.07.2003Nové predmety činnosti:
   oprava geodetických a stavebných meracích prístrojov
   11.10.2000Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Moravcová Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   10.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Dugas Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   04.02.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   03.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   05.06.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie opráv geodetických prístrojov
   geodetické a kartografické práce
   prenájom geodetických prístrojov a pomôcok
   podnikateľské poradenstvo
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Peter Dugas Kuzmányho 3 Bratislava 811 06
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kevanová Bystrická 14 Bratislava
   09.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kevanová Bystrická 14 Bratislava
   08.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   GEOTEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie fotokopírovacích služieb
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Moravec Pri Suchom Mlyne 8 Bratislava