Utwórz fakturę

P.M.P. TLAČIAREŇ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P.M.P. TLAČIAREŇ
PIN 31367941
TIN 2020315473
Numer VAT SK2020315473
Data utworzenia 07 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P.M.P. TLAČIAREŇ
Hraničná 16
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 100 727 €
Zysk 83 200 €
Kapitał 658 109 €
Kapitał własny 43 416 €
Dane kontaktowe
E-mail office@pmp.sk
Telefon(y) 0253411511, 0253637567, 0253411555
Telefon(y) kom. 0908791621
Nr(y) faksu 0253637567
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 731,707
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 334,456
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 334,456
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 334,456
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 394,825
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,901
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,901
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 315,449
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 308,374
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,374
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,075
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,475
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,900
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,426
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 27
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,399
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 731,707
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,617
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 19,863
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 780
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 23,307
2. Inne fundusze (427, 42X) 23,307
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,504
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,504
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,200
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 605,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 242,843
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,212
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 239,631
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 355,443
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125,079
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125,079
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 93,367
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,827
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,339
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,263
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 96,568
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,804
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,804
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,095,868
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,100,727
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 964,401
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 131,467
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,378
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,481
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 984,576
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 387,930
D. Usług (účtová grupa 51) 196,562
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 271,153
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 195,068
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,367
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,718
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,578
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 116,463
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 116,463
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,006
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,884
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 116,151
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 511,376
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 30,072
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,484
2. Pozostałe koszty (562A) 29,484
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 588
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -30,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 86,080
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 83,200
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367941 TIN: 2020315473 Numer VAT: SK2020315473
 • Zarejestrowana siedziba: P.M.P. TLAČIAREŇ, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01 07.03.1994
  Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok 19.12.2002
  Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava 19.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Pál 2 324 € (33.3%) Mýtna 5 Pezinok 902 01
  Vladimír Matúšek 2 324 € (33.3%) Cajlanská 84 Pezinok
  Ivan Páleník 2 324 € (33.3%) Sibírska 50 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.07.2003Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 07.03.1994
   Vladimír Matúšek Cajlanská 84 Pezinok Vznik funkcie: 19.12.2002
   Ivan Páleník Sibírska 50 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.2002
   13.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   24.10.2000Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   23.10.2000Zrušené sidlo:
   Seberiniho 45 Bratislava 821 03
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberiniho 45 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej výroby
   nákup a predaj tlačív a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Švermova 5 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01
   Ivan Páleník Šoltésovej 18 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pál Mýtna 5 Pezinok 902 01