Utwórz fakturę

BAYERN CENTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAYERN CENTER
PIN 31368093
TIN 2020296641
Numer VAT SK2020296641
Data utworzenia 08 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAYERN CENTER
Živnostenská 5
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 217 798 €
Zysk 5 590 €
Kapitał własny 117 447 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.autoservis-bratislava.sk
Telefon(y) +421253414343, +421253414646, +421253414656, +421253633932, +421253417700
Telefon(y) kom. +421903705506
Nr(y) faksu 0253414656
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 886,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 644,306
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 623,977
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 21,414
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 53,362
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 549,201
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,329
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 20,329
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 230,869
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,772
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,772
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196,843
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 94,602
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,602
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 85,200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,530
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,511
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,254
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,614
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,640
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,987
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,987
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 886,162
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -559,607
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 44,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 44,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,953
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,559
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,559
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -669,671
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -669,671
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 48,962
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 136,493
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -87,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,590
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,444,870
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 188,973
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,723
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 187,250
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 797,141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 368,219
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 189,705
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,705
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,696
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,994
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,088
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,225
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 110,511
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,055
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,055
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,482
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 899
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 899
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,118,871
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,217,798
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,796
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,113,075
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 80,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,927
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,146,454
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,785
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 836,617
D. Usług (účtová grupa 51) 600,330
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 422,866
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 303,088
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 104,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,439
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,936
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 106,304
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 106,304
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 142,250
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,051
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,315
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 71,344
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 679,139
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 69
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 69
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 43
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 55,469
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28,120
2. Pozostałe koszty (562A) 28,120
O. Walutowe straty (563) 101
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -55,357
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,987
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,397
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,397
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,590
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368093 TIN: 2020296641 Numer VAT: SK2020296641
 • Zarejestrowana siedziba: BAYERN CENTER, Živnostenská 5, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika 08.03.1994
  Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika 08.03.1994
  Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06 26.09.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Roman Jakabovič 22 000 € (50%) Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
  Štefan Baumann 22 000 € (50%) Živnostenská 5 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.11.2014Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   20.04.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.03.1994
   Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.03.1994
   19.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   25.01.2012Nové sidlo:
   Živnostenská 5 Bratislava 811 06
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 15 Bratislava 811 02
   08.10.2011Noví spoločníci:
   Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 26.09.2011
   12.01.2006Nové predmety činnosti:
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   21.10.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   24.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.09.2001
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.09.2001
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj športových a rekreačných plavidiel a ich príslušenstva
   oprava a údržba športových a rekreačných plavidiel
   prenájom rekreačných a športových plavidiel
   odťahová služba /nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu/
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   08.03.1994Nové obchodné meno:
   BAYERN CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 15 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu;
   nastavovanie, údržba a oprava elektrických agregátov na motorové vozidlá;
   Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava