Utwórz fakturę

Stredoeurópsky maklérsky dom - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stredoeurópsky maklérsky dom
Stan Zniszczono
PIN 31368123
Data utworzenia 25 February 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Stredoeurópsky maklérsky dom
Grősslingova 45
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368123
 • Zarejestrowana siedziba: Stredoeurópsky maklérsky dom, Grősslingova 45, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 February 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2008Zrušené obchodné meno:
   Stredoeurópsky maklérsky dom, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Grősslingova 45 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Katarína Bábiková - člen Hlaváčikova 3110/10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Mgr. Ing. Michal Bartók - predseda Ul. 29. augusta 2281/28 Bratislava Vznik funkcie: 01.03.1999
   Ing. Ľubomír Blaško Heydukova 29 Bratislava Vznik funkcie: 06.06.2002
   21.07.2006Nové obchodné meno:
   Stredoeurópsky maklérsky dom, a.s. v likvidácii
   20.07.2006Zrušené obchodné meno:
   Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   21.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Bábiková - člen Hlaváčikova 3110/10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.06.2005
   20.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Baranová - člen 1116 Šoporňa 925 52 Vznik funkcie: 21.06.2005
   01.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Baranová - člen 1116 Šoporňa 925 52 Vznik funkcie: 21.06.2005
   30.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Dubaj - člen Miletičova 46 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2000
   14.11.2003Nové predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   13.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet
   obstaranie obchodu s cennými papiermi vo svojom mene a na účet klienta
   obstaranie obchodu s cennými papiermi v mene klientov a na ich účet
   sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
   obstaranie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obstaranie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z cenných papierov
   úschova, správa a uloženie cenných papierov
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   16.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Michal Bartók - predseda Ul. 29. augusta 2281/28 Bratislava Vznik funkcie: 01.03.1999
   Ing. Ľubomír Blaško Heydukova 29 Bratislava Vznik funkcie: 06.06.2002
   Ing. Marián Dubaj - člen Miletičova 46 Bratislava Vznik funkcie: 10.01.2000
   15.07.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Michal Bartók - predseda Čajkovského 44 Trnava
   Mgr. Viliam Čobirka - člen Rázusova 2677/12 Poprad Skončenie funkcie: 04.06.2002
   Ing. Marián Dubaj - člen Miletičova 46 Bratislava
   02.07.2002Nové obchodné meno:
   Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s.
   01.07.2002Zrušené obchodné meno:
   Stredoeurópsky maklérsky dom, obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v anglickom jazyku: CENTRAL EUROPEAN SECURITIES HOUSE, JSC.
   09.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Michal Bartók - predseda Čajkovského 44 Trnava
   Mgr. Viliam Čobirka - člen Rázusova 2677/12 Poprad Skončenie funkcie: 04.06.2002
   08.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Michal Bartók - člen Čajkovského 44 Trnava
   Ing. Tomáš Pivarči - predseda Kolískova 6 Bratislava
   09.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Dubaj - člen Miletičova 46 Bratislava
   08.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Práznovský - člen Pifflova 4 Bratislava
   29.03.1999Nové sidlo:
   Grősslingova 45 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Ing. Michal Bartók - člen Čajkovského 44 Trnava
   Ing. Tomáš Pivarči - predseda Kolískova 6 Bratislava
   JUDr. Jozef Práznovský - člen Pifflova 4 Bratislava
   28.03.1999Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Kňažík Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Martin Moncman Zúbkova 27 Bratislava
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   22.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kňažík Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Martin Moncman Zúbkova 27 Bratislava
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dionýz Juhász - člen Alexyho 7 Bratislava
   JUDr. Jozef Práznovský Pifflova 4 Bratislava
   Ing. Peter Priatka Beniakova 5 Bratislava
   27.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Priatka Beniakova 5 Bratislava
   26.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Krcho , CSc Brančská 7 Bratislava
   17.07.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   04.01.1996Nové obchodné meno:
   Stredoeurópsky maklérsky dom, obchodník s cennými papiermi, akciová spoločnosť v anglickom jazyku: CENTRAL EUROPEAN SECURITIES HOUSE, JSC.
   Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet
   obstaranie obchodu s cennými papiermi vo svojom mene a na účet klienta
   obstaranie obchodu s cennými papiermi v mene klientov a na ich účet
   sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi
   obstaranie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   obstaranie splácania cenných papierov pre emitenta a vyplácanie výnosov z cenných papierov
   úschova, správa a uloženie cenných papierov
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Krcho , CSc Brančská 7 Bratislava
   JUDr. Jozef Práznovský Pifflova 4 Bratislava
   03.01.1996Zrušené obchodné meno:
   Stredoeurópsky obchodno-maklérsky dom IRB, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti kúpy a predaja cenných papierov vo vlastnom mene na tuzemských a zahraničných finančných trhoch;
   obchodovanie v rámci promptných a termínových kontraktov s listinnými a demateriali- zovanými cennými papiermi na burzách a mimoburzových finančných trhoch v tuzemsku a v zahraničí;
   obchodovanie s cennými papiermi vo vlastnom mene a na účet klienta;
   obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov v mene klienta a na jeho účet;
   termínové obchodovanie s finančnými nástrojmi - financial futures - vrátane kurzových indexov;
   obchodovanie s opčnými kontraktmi ako broker, vrátane kurzových indexov;
   vykonávanie funkcie market makera na tuzemských opčných, termínových a finančných trhoch;
   obstaranie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, vrátane vypracúvania prospektu emitenta;
   spolupráca pri vydávaní štátom emitovaných cenných papierov a obchodovanie s nimi na primárnom trhu a na finančnom trhu;
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre tuzemských a zahraničných emitentov;
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov na tuzemských a zahranič- ných kapitálových trhoch;
   zriaďovanie a spravovanie portfóliových účtov, maržových účtov a kapitálových účtov pre fyzické osoby;
   spravovanie portfólia, majetkových účastí a podobných kapitálových fondov pre tuzemské a zahraničné právnické osoby v tuzemsku a v zahraničí;
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, zmlúv o správe a zmlúv o uložení listinných a dematerializovaných cenných papierov;
   vypracovanie podkladov, analýz a finančných výpočtov ku kapitálovému investovaniu, fúziám a predajom podnikov, vrátane poradenstva a konzultácií pre tuzemských a zahraničných investorov;
   poskytovanie informácií k investovaniu kapitálu a spracovanie analýz cenných papierov pre investorov;
   účasť pri organizovaní verejných súťaží a iných akcií konaných za účelom predaja podnikov tuzemským a zahraničným investorom;
   majetková účasť a zakladanie spoločných podnikov pôsobiacich na kapitálovom trhu a zaoberajúcich sa operáciami s cennými papiermi a súvisiacimi činnosťami;
   účasť v oblasti privatizácie a vypracovanie privatizačných projektov a nadväzujúcich podkladov v tuzemsku a v zahraničí;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Adamovič - predseda Záhorácka 49 Malacky
   Ing. Ondrej Mikula - člen Dunajská 24 Bratislava
   20.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Adamovič - predseda Záhorácka 49 Malacky
   Ing. Dionýz Juhász - člen Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Ondrej Mikula - člen Dunajská 24 Bratislava
   19.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Adamovič Záhorácka 49 Malacky
   Ing. Dionýz Juhász Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Ondrej Mikula Dunajská 24 Bratislava
   25.02.1994Nové obchodné meno:
   Stredoeurópsky obchodno-maklérsky dom IRB, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Štúrova 12 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti kúpy a predaja cenných papierov vo vlastnom mene na tuzemských a zahraničných finančných trhoch;
   obchodovanie v rámci promptných a termínových kontraktov s listinnými a demateriali- zovanými cennými papiermi na burzách a mimoburzových finančných trhoch v tuzemsku a v zahraničí;
   obchodovanie s cennými papiermi vo vlastnom mene a na účet klienta;
   obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov v mene klienta a na jeho účet;
   termínové obchodovanie s finančnými nástrojmi - financial futures - vrátane kurzových indexov;
   obchodovanie s opčnými kontraktmi ako broker, vrátane kurzových indexov;
   vykonávanie funkcie market makera na tuzemských opčných, termínových a finančných trhoch;
   obstaranie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, vrátane vypracúvania prospektu emitenta;
   spolupráca pri vydávaní štátom emitovaných cenných papierov a obchodovanie s nimi na primárnom trhu a na finančnom trhu;
   obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre tuzemských a zahraničných emitentov;
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov na tuzemských a zahranič- ných kapitálových trhoch;
   zriaďovanie a spravovanie portfóliových účtov, maržových účtov a kapitálových účtov pre fyzické osoby;
   spravovanie portfólia, majetkových účastí a podobných kapitálových fondov pre tuzemské a zahraničné právnické osoby v tuzemsku a v zahraničí;
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, zmlúv o správe a zmlúv o uložení listinných a dematerializovaných cenných papierov;
   vypracovanie podkladov, analýz a finančných výpočtov ku kapitálovému investovaniu, fúziám a predajom podnikov, vrátane poradenstva a konzultácií pre tuzemských a zahraničných investorov;
   poskytovanie informácií k investovaniu kapitálu a spracovanie analýz cenných papierov pre investorov;
   účasť pri organizovaní verejných súťaží a iných akcií konaných za účelom predaja podnikov tuzemským a zahraničným investorom;
   majetková účasť a zakladanie spoločných podnikov pôsobiacich na kapitálovom trhu a zaoberajúcich sa operáciami s cennými papiermi a súvisiacimi činnosťami;
   účasť v oblasti privatizácie a vypracovanie privatizačných projektov a nadväzujúcich podkladov v tuzemsku a v zahraničí;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Adamovič Záhorácka 49 Malacky
   Ing. Dionýz Juhász Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Ondrej Mikula Dunajská 24 Bratislava