Utwórz fakturę

MicroStep - Vox - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MicroStep - Vox
PIN 31368174
TIN 2020353137
Numer VAT SK2020353137
Data utworzenia 10 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MicroStep - Vox
Černyševského 15
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 400 732 €
Zysk 3 823 €
Kapitał 139 104 €
Kapitał własny 117 984 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905756607
Telefon(y) kom. 0905756607
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 152,414
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,011
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,011
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,011
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 144,727
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 34,888
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34,888
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 72,854
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,854
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,582
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,985
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 98
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,887
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 676
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 676
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 152,414
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,475
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,475
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,870
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 108,870
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,823
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,543
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,459
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,557
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 417
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,140
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,049
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,037
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,816
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,084
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,084
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 64
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 64
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 400,732
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 400,732
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 400,629
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392,656
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 287,117
D. Usług (účtová grupa 51) 21,202
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 72,016
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,065
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,041
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,910
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,192
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,464
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,464
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 50
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,615
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,076
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 92,310
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 39
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 691
O. Walutowe straty (563) 317
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 374
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -648
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,428
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,605
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,605
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368174 TIN: 2020353137 Numer VAT: SK2020353137
 • Zarejestrowana siedziba: MicroStep - Vox, Černyševského 15, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01 16.07.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Mráz 1 328 € (20%) Černyševského 15 Bratislava 851 01
  MicroStep, spol. s r.o. 2 988 € (45%) Bratislava 831 03
  Micro Step - HDO s.r.o. 1 328 € (20%) Bratislava 821 01
  MicroStep - Energo, spol. s r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2005Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01
   MicroStep - Energo, spol. s r.o. Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.07.1998
   15.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038 Galanta
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   19.10.1998Nové obchodné meno:
   MicroStep - Vox, spol.s r.o.
   Noví spoločníci:
   MicroStep, spol. s r.o. IČO: 00 603 015 Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Micro Step - HDO s.r.o. IČO: 31 341 624 Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038 Galanta
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   18.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Vox Plus, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   10.03.1994Nové obchodné meno:
   Vox Plus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 15 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Mráz Černyševského 15 Bratislava
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Mrázová Černyševského 15 Bratislava