Utwórz fakturę

Anténa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Anténa
PIN 31368182
TIN 2020296630
Numer VAT SK2020296630
Data utworzenia 01 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Anténa
Banšelova 17
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 381 €
Zysk 6 669 €
Kapitał 187 393 €
Kapitał własny 189 763 €
Dane kontaktowe
E-mail antena@stonline.sk
Telefon(y) 0243411911, 0243641881
Telefon(y) kom. 0905928273
Date of updating data: 07.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,413
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 192,248
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 192,248
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 67,204
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 125,044
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,916
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,180
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,180
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -10
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -684
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -684
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 674
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,746
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,746
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 249
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 249
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,413
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 179,132
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 420,900
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 420,900
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 666
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -249,103
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -249,103
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,669
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 551
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 551
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -409
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -409
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17,730
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,730
Date of updating data: 07.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,242
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,381
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,949
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,432
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,629
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,013
D. Usług (účtová grupa 51) 4,732
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,232
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,568
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,568
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,084
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,752
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,204
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 123
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 123
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -123
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,629
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,669
Date of updating data: 07.12.2016
Date of updating data: 07.12.2016
 • PIN :31368182 TIN: 2020296630 Numer VAT: SK2020296630
 • Zarejestrowana siedziba: Anténa, Banšelova 17, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Stichting Trans World Radio Europe 420 900 € (100%) Hilversum Gooiland
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Alan Plett Luhačovická 3674/27 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 01.09.2014
   Ing. Elena Kragelj Ondráčková Bartókova 4 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.10.2014
   17.07.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   06.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Beate Maria Kiebel Grenzgasse 14-18/48 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   15.11.1995Nové sidlo:
   Banšelova 17 Bratislava 821 04
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   Anténa, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry