Utwórz fakturę

Anténa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Anténa
PIN 31368182
TIN 2020296630
Numer VAT SK2020296630
Data utworzenia 01 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Anténa
Banšelova 17
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 265 €
Zysk -17 305 €
Kapitał 187 393 €
Kapitał własny 189 763 €
Dane kontaktowe
E-mail antena@stonline.sk
Telefon(y) 0243411911, 0243641881
Telefon(y) kom. 0905928273
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 209,147
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 201,816
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 201,816
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 67,204
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 134,612
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,080
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,180
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,180
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,801
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -439
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -439
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,099
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,099
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 251
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 251
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 209,147
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172,463
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 420,900
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 420,900
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 666
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -231,798
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -231,798
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,305
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,944
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,044
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -978
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -978
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 430
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,510
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 900
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 900
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 34,740
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 11,580
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,160
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,178
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,265
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,178
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,087
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,449
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,668
D. Usług (účtová grupa 51) 7,121
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 430
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 430
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,311
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,671
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,671
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,248
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,184
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,389
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 162
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 162
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -161
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,345
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,305
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31368182 TIN: 2020296630 Numer VAT: SK2020296630
 • Zarejestrowana siedziba: Anténa, Banšelova 17, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Elena Odráčková Bartókova 4 Bratislava 811 02 01.10.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Stichting Trans World Radio Europe 420 900 € (100%) Hilversum Gooiland
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Odráčková Bartókova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.10.2014
   06.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Daniel Alan Plett Rádiová 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.09.2014
   Beate Maria Kiebel Grenzgasse 14-18/48 Mödling 2340 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2014
   05.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Dagmar Gettlerová Kadnárova 43 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 01.08.2013
   23.08.2013Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Dagmar Gettlerová Kadnárova 43 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 01.08.2013
   22.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Vyhnánek - konateľ Výhonská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.03.1999
   08.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Vyhnánek - konateľ Výhonská 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.03.1999
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Ľubomír Vyhnánek Výhonská 10 Bratislava
   08.12.2000Noví spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01 Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Ľubomír Vyhnánek Výhonská 10 Bratislava
   07.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01
   15.11.1995Nové sidlo:
   Banšelova 17 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Stichting Trans World Radio Europe Noordersingel, 90A, 3781 XK, Voorthuizen Hilversum Gooiland
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   14.11.1995Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   01.03.1994Nové obchodné meno:
   Anténa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   Noví spoločníci:
   ERF - Verlag, G.m.b.H. Berliner Ring 62 Wetzlar 6330 BRD
   Trans World Radio - Slovakia Výhonská 10 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Huba Višňová 12 Bratislava 831 01