Utwórz fakturę

avior - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.10.2015
Basic information
Nazwa firmy avior
PIN 31368387
TIN 2020345844
Numer VAT SK2020345844
Data utworzenia 14 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba avior
Križkova 6
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 137 €
Zysk 3 139 €
Kapitał 8 819 €
Kapitał własny -22 783 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0902873872, 0903744992
Telefon(y) kom. +421903702090, +421903744992, +421903752552, 0902873872, 0903744992
Date of updating data: 12.10.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,040
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,369
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,664
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,040
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,644
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 647
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -30,069
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,139
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,684
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 25,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,684
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 164
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,520
Date of updating data: 12.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 24,137
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,016
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,121
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,927
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,097
C. Usług (účtová grupa 51) 9,266
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 240
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 39
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 285
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,210
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,653
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 111
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -111
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,099
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,139
Date of updating data: 12.10.2015
Date of updating data: 12.10.2015