Utwórz fakturę

COMAG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COMAG
PIN 31368506
TIN 2020292505
Numer VAT SK2020292505
Data utworzenia 16 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMAG
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 000 €
Zysk -18 995 €
Kapitał 45 109 €
Kapitał własny -260 712 €
Dane kontaktowe
E-mail hegerova@domslov.sk
Telefon(y) 49212816
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 42,362
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 42,362
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,377
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,902
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 423
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 53,739
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -279,708
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 73,028
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 73,028
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 330
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -334,071
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,995
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 333,447
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 332,665
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,050
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,095
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,280
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 327,240
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,238
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65
C. Usług (účtová grupa 51) 6,592
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 27,763
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 290
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 528
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,238
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 13,343
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,798
M. Koszty oprocentowania (562) 2,691
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,797
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -18,035
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015