Utwórz fakturę

SURFIN Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SURFIN Slovakia
PIN 31368549
TIN 2020333689
Numer VAT SK2020333689
Data utworzenia 08 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SURFIN Slovakia
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 835 752 €
Zysk 40 432 €
Kapitał 526 385 €
Kapitał własny 75 530 €
Dane kontaktowe
E-mail surfin@surfin.sk
witryna internetowa http://www.surfin.sk
Telefon(y) +421243411048, +421243411058, +421243423728, +421243643524, +421243643525
Nr(y) faksu 0243643525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 475,335
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,459
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,459
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,459
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 469,374
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,941
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,941
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 385,247
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 384,947
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,947
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,186
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,462
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,724
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 502
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 502
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 475,335
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,434
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,807
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,807
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,432
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,901
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 47
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 47
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 390,189
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 220,008
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220,008
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 145,518
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,432
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,061
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,665
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,665
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 828,311
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 835,752
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 798,717
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,594
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 178
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,083
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,180
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 783,791
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 679,303
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,433
D. Usług (účtová grupa 51) 50,182
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,602
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,315
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,688
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,599
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 862
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,120
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,120
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,352
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 641
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 51,961
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 93,571
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 222
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 216
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -211
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 51,750
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,318
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,318
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,432
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368549 TIN: 2020333689 Numer VAT: SK2020333689
 • Zarejestrowana siedziba: SURFIN Slovakia, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Andrea Pešadíková Jána Smreka 6168/9 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 24.09.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SURFIN s.r.o. 32 199 € (97%) Brno 625 00 Česká republika
  Zdeněk Plaček 996 € (3%) Lány 70 Brno 625 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Andrea Pešadíková Jána Smreka 6168/9 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hozová Jána Smreka 6168/9 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   06.12.2013Noví spoločníci:
   Zdeněk Plaček Lány 70 Brno 625 00 Česká republika
   05.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Štěpánka Netrhová Ledce 227 Plzeň Sever Česká republika
   16.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Andrea Hozová Jána Smreka 6168/9 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 24.09.2012
   15.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Pacák Vinohrady 18/486 Štýřice, Brno - střed 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.11.2011
   10.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Pacák Vinohrady 18/486 Štýřice, Brno - střed 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.11.2011
   09.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Kollár Lehotského 4 Bratislava 811 06
   13.12.2008Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   31.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   01.10.2005Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   06.04.2004Nové sidlo:
   Pestovateľská 13 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   Štěpánka Netrhová Ledce 227 Plzeň Sever Česká republika
   05.04.2004Zrušené sidlo:
   Milana Pišúta 1 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   02.11.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Kollár Lehotského 4 Bratislava 811 06
   01.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Náhliková Sibírska 17 Bratislava
   28.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   29.05.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Lány 77,č.p.698 Brno 625 00 Česká republika
   28.05.1998Zrušeny spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Vídenská 99 Brno Česká republika
   09.04.1997Nové sidlo:
   Milana Pišúta 1 Bratislava 841 07
   08.04.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   25.04.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   24.04.1996Zrušené sidlo:
   Sibírska 17 Bratislava 831 02
   08.03.1994Nové obchodné meno:
   SURFIN Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sibírska 17 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovnie obchodu
   sprostredkovnie výkonu služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   ekologicky čistá povrchová úprava materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SURFIN s.r.o. Vídenská 99 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Náhliková Sibírska 17 Bratislava