Utwórz fakturę

DREVOCOMERC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DREVOCOMERC
PIN 31368565
TIN 2020345877
Numer VAT SK2020345877
Data utworzenia 16 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DREVOCOMERC
Staré Grunty 202
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 410 647 €
Zysk 3 315 €
Kapitał 51 700 €
Kapitał własny 24 441 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265425205
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,239
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 172
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 172
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 172
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,382
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,231
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,153
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,078
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,139
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,377
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,762
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 685
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 685
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,239
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,756
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,138
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,138
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,315
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,483
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,317
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,827
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,827
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,490
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 166
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 166
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 410,647
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 410,647
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 410,647
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 404,338
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 379,482
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,304
D. Usług (účtová grupa 51) 21,838
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 417
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 417
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 20
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 122
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,023
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,882
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,771
2. Pozostałe koszty (562A) 1,771
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 111
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,880
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,429
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,114
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,114
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,315
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368565 TIN: 2020345877 Numer VAT: SK2020345877
 • Zarejestrowana siedziba: DREVOCOMERC, Staré Grunty 202, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04 16.03.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mirko Strelec 6 639 € (100%) Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2003Nové sidlo:
   Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Staré Grunty 202 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.03.1994
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   DREVOCOMERC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 12 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mirko Strelec Romanova 42 Bratislava