Utwórz fakturę

PUKMP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PUKMP
PIN 31368638
TIN 2020292318
Numer VAT SK2020292318
Data utworzenia 18 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PUKMP
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 055 893 €
Zysk 196 984 €
Kapitał 12 759 536 €
Kapitał własny 1 095 628 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233333127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,963,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,536,645
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,527,402
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 420,817
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,100,287
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,098
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,200
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,243
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 9,243
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 290,504
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 683
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 139,977
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 137,499
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,499
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,478
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 149,844
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,241
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 146,603
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 136,565
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,693
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 132,872
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,963,714
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,059,160
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 850,150
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,009
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,009
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 4,243
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 4,243
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,633,883
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,787,504
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 253,364
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,496,115
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 38,025
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 832,569
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 204,397
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,397
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 625,292
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,810
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,810
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 270,671
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 252,968
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,703
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,055,893
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,055,893
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,038,054
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,938
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,901
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,541,630
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 312,273
D. Usług (účtová grupa 51) 458,275
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,066
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 721,736
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 721,736
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,778
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,058
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 514,263
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,267,506
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 364
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 364
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 364
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 285,072
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 283,249
2. Pozostałe koszty (562A) 283,249
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,823
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -284,708
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 229,555
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,571
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 29,691
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 196,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368638 TIN: 2020292318 Numer VAT: SK2020292318
 • Zarejestrowana siedziba: PUKMP, Röntgenova 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
  Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 26.04.2007
  Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EP REAL, s. r. o. 3 387 € (50%) Bratislava 821 02
  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. 3 387 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.2013Noví spoločníci:
   EP REAL, s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   08.01.2013Zrušeny spoločníci:
   ABC KLÍMA s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   30.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   08.10.2009Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom
   Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   07.10.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Zrušeny spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   26.06.2009Noví spoločníci:
   ABC KLÍMA s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   PPM - IMMO s. r. o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   03.06.2009Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Tomášikova 19 Bratislava 826 55
   PPM - IMMO s. r. o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   02.06.2009Zrušeny spoločníci:
   PPM - IMMO s.r.o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 04
   Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 26.04.2007
   17.11.2007Noví spoločníci:
   PPM - IMMO s.r.o. Rybničná 40/F Bratislava 831 07
   16.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   22.05.2007Nové obchodné meno:
   PUKMP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 26.04.2007
   21.05.2007Zrušené obchodné meno:
   A.M.TRADING spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   Stanislav Procházka Zohorská 972/17 Lozorno 900 55
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisová 16 Bratislava
   04.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisová 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 04
   03.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   03.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   18.03.1994Nové obchodné meno:
   A.M.TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava