Utwórz fakturę

PUKMP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Nazwa firmy PUKMP
PIN 31368638
TIN 2020292318
Numer VAT SK2020292318
Data utworzenia 18 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PUKMP
Röntgenova 26
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 100 142 €
Zysk 196 890 €
Kapitał 12 759 536 €
Kapitał własny 1 095 628 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233333127
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,494,050
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,830,907
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,814,400
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 420,817
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,389,638
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,745
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,200
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 16,507
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 16,507
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 550,100
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,889
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,889
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 129,727
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 116,262
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,262
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,966
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,499
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 418,484
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,756
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 416,728
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 113,043
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,706
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 109,337
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,494,050
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,066,330
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 850,150
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,009
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,009
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 11,507
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 11,507
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,890
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,164,314
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,076,298
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 233,030
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,843,268
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,076,684
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 343,061
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 343,061
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90,789
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 642,834
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,332
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 11,332
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 263,406
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,438
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 235,265
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17,703
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,035,447
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,100,142
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,035,447
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,703
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,992
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,609,047
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 297,702
D. Usług (účtová grupa 51) 492,985
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 44,955
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 723,706
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 723,706
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 36,204
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,495
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 491,095
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,244,760
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,966
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 3,966
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 3,966
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 247,295
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 246,182
2. Pozostałe koszty (562A) 246,182
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,113
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -243,329
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 247,766
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 50,876
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 90,789
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -39,913
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 196,890
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017
 • PIN :31368638 TIN: 2020292318 Numer VAT: SK2020292318
 • Zarejestrowana siedziba: PUKMP, Röntgenova 26, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Kobes Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07 26.04.2007
  Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 26.04.2007
  Ing. Karol Urban Zlaté Moravce 953 01 26.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Kobes 1 693 € (25%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  Ing. Karol Urban 1 694 € (25%) Zlaté Moravce 953 01
  EP REAL, s. r. o. 3 387 € (50%) Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.01.2017Noví spoločníci:
   Ing. Karol Urban Kukučínova 8 Zlaté Moravce 953 01
   Štefan Kobes Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
   09.01.2013Noví spoločníci:
   EP REAL, s. r. o. Tomášikova 19 Bratislava 821 02
   30.10.2009Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   08.10.2009Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom
   22.05.2007Nové obchodné meno:
   PUKMP s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pochaba Radvanská 2094/34 Bratislava 811 31 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Ing. Karol Urban Kukučínova 1249/8 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   Štefan Kobes Hviezdoslavova 1748/10 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 26.04.2007
   03.11.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   18.03.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia