Utwórz fakturę

MONAL - BBG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MONAL - BBG
PIN 31368671
TIN 2020296575
Numer VAT SK2020296575
Data utworzenia 11 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MONAL - BBG
Broskyňová 8
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 622 648 €
Zysk 1 250 €
Kapitał 1 867 631 €
Kapitał własny 377 966 €
Dane kontaktowe
E-mail monal-bbg@monal-bbg.sk
witryna internetowa http://www.monal-bbg.sk
Telefon(y) +421245994814
Nr(y) faksu 0245647111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,827,854
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 651,409
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 651,409
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 49,233
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 403,732
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 83,324
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 115,120
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,170,738
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 578,406
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,439
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 602
3. Produkty (123) - /194/ 81,986
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 468,379
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 73,742
8. Podatek odroczony należności (481A) 73,742
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 508,332
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 508,019
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 508,019
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 313
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,258
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,258
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,707
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,707
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,827,854
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 379,216
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,115,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,115,320
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -753,312
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -753,312
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,250
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,447,806
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 83,610
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,797
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 951
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 70,862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,130,602
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,061,257
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,061,257
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,299
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,510
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,910
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,626
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 233,594
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 832
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 599
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 233
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,457,870
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,622,648
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,437,970
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,900
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 14,073
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 141,205
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,153
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,347
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,598,082
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,772,965
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 193,261
D. Usług (účtová grupa 51) 135,881
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 418,922
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 293,301
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 104,540
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,081
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,650
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 35,008
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,008
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,460
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,855
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,566
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 511,041
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,316
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,593
2. Pozostałe koszty (562A) 13,593
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,681
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,316
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,250
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368671 TIN: 2020296575 Numer VAT: SK2020296575
 • Zarejestrowana siedziba: MONAL - BBG, Broskyňová 8, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 01.01.2008
  Mgr. Jiří Sokol Kočkovská 3478/2C Ústí nad Labem 400 11 Česká republika 01.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Peter Baláž 289 982 € (26%) Broskyňová 8 Bratislava 811 03
  HET spol. s r.o. 557 660 € (50%) Ohníč 417 65 Česká republika
  RNDr. Jaroslav Baláž 195 181 € (17.5%) Broskyňová 8 Bratislava 811 03
  Ing. Eva Pochabová 72 497 € (6.5%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.09.2014Nové predmety činnosti:
   medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
   06.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Eva Pochabová Radvanská 2094/34 Bratislava 811 01
   05.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   11.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jiří Sokol Kočkovská 3478/2C Ústí nad Labem 400 11 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   10.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jiří Sokol Kmochova 3143/7 Ústí nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   31.01.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   30.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 ČSFR Vznik funkcie: 01.01.2008
   01.01.2008Nové obchodné meno:
   MONAL - BBG s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba náterových hmôt, lakov a podkladových ochranných vrstiev, tlačiarenských farieb a tmelov
   výroba farbív a pigmentov
   veľkoobchod s chemickými výrobkami, stavebnými materálmi a izoláciami
   maloobchod s chemickými výrobkami, stavebnými materiálmi a izoláciami (v rozsahu voľných živností)
   maľovanie, lakovanie a priemyselné nátery
   prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce
   prieskumné a podzemné práce
   výskum a vývoj
   výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov (v rozsahu voľných živností)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť (v rozsahu voľných živností)
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   nákup a predaj nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo (v rozsahu voľných živností)
   inžinierska činnosť (v rozsahu voľných živností)
   výroba lepidiel a izolačných hmôt
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jaroslav Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 ČSFR Vznik funkcie: 01.01.2008
   Mgr. Jiří Sokol Kmochova 3143/7 Ústí nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   31.12.2007Zrušené obchodné meno:
   BBG s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   inžinierska činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   05.07.2007Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   HET spol. s r.o. Ohníč 14 Ohníč 417 65 Česká republika
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.1994
   04.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   14.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   13.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   11.03.1994Nové obchodné meno:
   BBG s.r.o.
   Nové sidlo:
   Broskyňová 8 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   marketing
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Baláž , CSc. Broskyňová 8 Bratislava
   RNDr. Peter Baláž Broskyňová 8 Bratislava