Utwórz fakturę

BEATEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEATEX
PIN 31368689
TIN 2020329597
Numer VAT SK2020329597
Data utworzenia 16 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEATEX
Rajčianska 46
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 646 €
Zysk 4 922 €
Kapitał 32 320 €
Kapitał własny 20 575 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245526578, +421245526579
Nr(y) faksu 0245526578
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,476
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 34
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,903
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,286
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 31
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,255
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,941
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,941
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,941
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,676
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,617
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,059
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 539
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 539
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,476
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,497
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,272
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,272
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,922
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,979
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 207
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 207
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,740
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 928
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 928
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,821
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 493
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 602
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,896
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,032
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,032
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,646
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,646
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,682
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,964
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,598
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,918
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,516
D. Usług (účtová grupa 51) 19,184
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,314
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,158
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,335
4. Koszty społeczne (527, 528) 821
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 172
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,048
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,028
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 168
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 168
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -166
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,882
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,922
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368689 TIN: 2020329597 Numer VAT: SK2020329597
 • Zarejestrowana siedziba: BEATEX, Rajčianska 46, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Beáta Brunner Rajecká 24 Bratislava 02.01.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Beáta Brunner 1 660 € (25%) Rajecká 24 Bratislava
  Csoee AG 4 979 € (75%) Zug Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Brunner Rajecká 24 Bratislava
   Csoee AG Chamerstrasse 30 Zug Švajčiarsko
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava
   Alfred Brunner Siolygasse 12 Wien Rakúska republika
   02.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beata Brunner Rajecká 24 Bratislava
   01.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   BEATEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajčianska 46 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava
   Alfred Brunner Siolygasse 12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beáta Ondrejíčková Rajecká 24 Bratislava