Utwórz fakturę

I.P.R. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I.P.R.
PIN 31368735
TIN 2020292417
Numer VAT SK2020292417
Data utworzenia 21 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I.P.R.
Bosákova 4
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 284 366 €
Zysk 573 798 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,730,582
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 594,945
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 274,045
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 268,089
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,956
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 320,900
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 320,900
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,134,206
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 886,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 735,842
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 735,842
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 145,484
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,247,780
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,302,468
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -54,688
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,431
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,431
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,730,582
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,361,358
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 5,113
2. Inne fundusze (427, 42X) 5,113
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 775,476
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 775,476
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 573,798
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,099,446
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 162,647
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 935,946
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 784,244
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784,244
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,505
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,794
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,403
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 853
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 853
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 269,778
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 269,778
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,282,532
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,284,366
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,282,532
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,516,779
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,506
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 141,207
D. Usług (účtová grupa 51) 2,048,874
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 233,559
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 170,133
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,514
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,912
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,850
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 67,216
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 67,216
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,567
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 767,587
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,071,946
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,393
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,115
2. Pozostałe koszty (562A) 25,115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,278
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,391
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 736,196
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 162,398
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 162,398
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 573,798
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368735 TIN: 2020292417 Numer VAT: SK2020292417
 • Zarejestrowana siedziba: I.P.R., Bosákova 4, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06 28.03.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tomáš Jung 6 639 € (100%) Záhorácka 30 Gajary 900 61
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.03.2014Noví spoločníci:
   Tomáš Jung Záhorácka 30 Gajary 900 61
   03.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   28.03.2001Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   27.03.2001Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 34 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   09.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   08.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   30.05.1994Nové predmety činnosti:
   ekologické práce
   údržba komunikácii
   predaj a prenájom motorových vozidiel a karavanov
   opravy motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností a činnosti s ním spojené
   21.03.1994Nové obchodné meno:
   I.P.R., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 34 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu;
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy a poradenstvo;
   konferenčný servis;
   personálne poradenstvo;
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie;
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Groiss Pod zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Ladislav Jung Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Róbert Nemcsics Havlíčkova 38 Bratislava 811 04