Utwórz fakturę

NIFE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NIFE
PIN 31368948
TIN 2020870412
Numer VAT SK2020870412
Data utworzenia 29 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIFE
Nitrianska 5
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 113 823 €
Zysk 2 036 €
Kapitał 857 902 €
Kapitał własny 451 484 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0911900679
Telefon(y) kom. 0910999060, 0911900679
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 836,634
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 790,260
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 190,886
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 98,903
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 90,655
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 599,374
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 79,094
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 520,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,090
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,913
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,913
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 32,177
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 494
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 31,683
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 284
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 836,634
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 453,520
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 444,844
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 444,844
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,036
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,076
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 540
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 540
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 80,945
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,900
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,900
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 643
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 377
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,591
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,591
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 300,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 38
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 38
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 113,640
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 113,823
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 113,640
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 183
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 106,581
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,075
D. Usług (účtová grupa 51) 38,698
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,738
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,158
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,481
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,099
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,014
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,053
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,053
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,050
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,953
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,242
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 53,867
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,909
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,909
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7,909
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,436
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,000
2. Pozostałe koszty (562A) 9,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 436
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,527
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,715
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,679
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,679
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,036
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368948 TIN: 2020870412 Numer VAT: SK2020870412
 • Zarejestrowana siedziba: NIFE, Nitrianska 5, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04 02.12.1996
  Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava 02.12.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Marián Šolty 3 254 € (49%) Na Sitine 17 Bratislava 841 04
  PhDr. Eduard Šebo 3 386 € (51%) Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.09.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Marián Šolty Na Sitine 17 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 02.12.1996
   12.09.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   27.08.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Eduard Šebo Kuklovská 90 Bratislava 841 04
   26.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárstva, vinohradníctva, zdravotníctva a farmaceutickej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti potravinárstva, vinohradníctva, zdravotníctva a farmaceutickej techniky
   Noví spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   02.12.1996Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   MUDr. Marián Šolty Landauova 20 Bratislava
   01.12.1996Zrušené sidlo:
   Nitrianska 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   NIFE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mária Kováčiková Topolčianska 7 Bratislava
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Šoltyová Záhradnícka 81 Bratislava