Utwórz fakturę

PCC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PCC
PIN 31368981
TIN 2020292362
Numer VAT SK2020292362
Data utworzenia 23 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PCC
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 917 €
Zysk -72 747 €
Kapitał 1 462 089 €
Kapitał własny 595 116 €
Dane kontaktowe
E-mail vyskocova@pcc.sk
Telefon(y) 0243330869, 0243338008, 0903417783
Telefon(y) kom. 0903417783
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 731,373
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 725,373
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 56,084
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 624,111
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 212,476
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 409,157
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,478
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,387,484
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 522,301
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 26,539
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 561,869
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -72,747
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 865,183
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 29,183
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 521,566
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 314,434
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,896
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,904
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,990
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 275,644
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 249,917
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 296
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 244,347
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,274
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 309,696
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,425
C. Usług (účtová grupa 51) 163,801
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 26,864
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,182
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 81,006
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,418
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -59,779
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 51,417
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5,004
X. Interesu dochód (662) 5,004
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 17,972
M. Koszty oprocentowania (562) 15,278
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,694
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -12,968
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -72,747
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -72,747
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31368981 TIN: 2020292362 Numer VAT: SK2020292362
 • Zarejestrowana siedziba: PCC, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02 05.09.1997
  Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02 15.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Boris Vyskoč 3 386 € (51%) Planét 17 Bratislava 821 02
  Danuša Vyskočová 3 254 € (49%) Planét 17 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.06.2012Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.12.2009
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02
   Danuša Vyskočová Planét 17 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Planét 17 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 05.09.1997
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.1997
   07.04.2004Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   06.04.2004Zrušené sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 01
   31.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   očná optika
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   obstarávanie služieb za účelom správy bytového a nebytového fondu a činností spojených s prevádzkou a údržbou nehnuteľností
   30.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   očná optika
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   11.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.09.1997
   10.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
   pohostinská činnosť bez ubytovacích služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   18.12.1997Nové predmety činnosti:
   očná optika
   05.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   Danuša Vyskočová Pečnianska 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   TOPSTAV, spol. s r.o., Tomášikova 30 Bratislava
   Michael Francis Weldon Walshe Hotham Road 83 London SW 15 IQW Veľká Británia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrícia Procházková Romanova 38 Bratislava
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   PCC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom bytov a nebytových priestorov
   poradenská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   TOPSTAV, spol. s r.o., Tomášikova 30 Bratislava
   Michael Francis Weldon Walshe Hotham Road 83 London SW 15 IQW Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrícia Procházková Romanova 38 Bratislava
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 23 Bratislava