Utwórz fakturę

CITYPHARM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CITYPHARM
PIN 31369154
TIN 2020873756
Numer VAT SK2020873756
Data utworzenia 09 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CITYPHARM
Pri Šajbách 34
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 417 364 €
Zysk -4 950 €
Kapitał 214 159 €
Kapitał własny 17 324 €
Dane kontaktowe
E-mail lekaren.calendula@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0245955546, 0252636604, 0252636606
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 172,921
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,789
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,789
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,789
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 168,200
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 86,833
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 86,833
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,742
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,030
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,030
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 712
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 664
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 664
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,961
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,386
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 932
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 932
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 172,921
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,374
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,021
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,021
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,547
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,447
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,722
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,725
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 68,864
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,196
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,830
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,830
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,911
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,741
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,628
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,086
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,714
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,714
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 417,324
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 417,364
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 405,324
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,963
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 295,982
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,779
D. Usług (účtová grupa 51) 32,727
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,957
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,353
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,345
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,259
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 602
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,435
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,435
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,481
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,401
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 82,836
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,304
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,304
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,695
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,231
2. Pozostałe koszty (562A) 7,231
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,464
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,391
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,990
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369154 TIN: 2020873756 Numer VAT: SK2020873756
 • Zarejestrowana siedziba: CITYPHARM, Pri Šajbách 34, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03 07.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Peter Dávid 6 639 € (100%) Kostlivého 6 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2006Nové sidlo:
   Pri Šajbách 34 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   11.12.2006Zrušené sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej osvety
   02.12.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   02.11.1995Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   01.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   23.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.07.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore lekárenstvo
   09.03.1994Nové obchodné meno:
   CITYPHARM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja toavarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej osvety
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Dávid Kostlivého 6 Bratislava 821 03
   Andrea Natlová Slatinská 34 Bratislava 821 07
   MUDr. Štefan Szorád Hattalova 9 Bratislava 831 03