Utwórz fakturę

RELIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RELIA
PIN 31369308
TIN 2020315506
Numer VAT SK2020315506
Data utworzenia 31 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RELIA
Trnavská 80
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 228 493 €
Zysk 2 256 €
Kapitał 96 286 €
Kapitał własny 10 595 €
Dane kontaktowe
E-mail relia@post.sk
witryna internetowa http://www.porada.sk
Telefon(y) +421244373520
Telefon(y) kom. +421911233288, +421911233878
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 41,060
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 41,060
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,060
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,060
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 21,496
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,597
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64,210
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,044
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 143,120
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,851
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,772
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 511
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,146
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,256
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,269
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 86,941
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 32,148
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 663
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 229
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,884
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,372
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,180
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 228,493
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,789
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 199,684
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,020
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 218,557
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 11,803
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,695
C. Usług (účtová grupa 51) 164,861
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,523
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 200
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 29,337
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 138
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,936
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 41,114
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 775
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 775
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,377
M. Koszty oprocentowania (562) 4,084
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,293
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,602
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,334
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,078
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,256
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369308 TIN: 2020315506 Numer VAT: SK2020315506
 • Zarejestrowana siedziba: RELIA, Trnavská 80, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alena Mihálová Široká 9 Bratislava 831 07 27.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Jozef Mihál 6 772 € (100%) Bratislava 831 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Mihálová Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 27.06.2010
   06.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   06.02.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   05.02.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 31.03.1994
   16.11.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 31.03.1994
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1994
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 31.03.1994
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1994
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 31.03.1994
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   13.04.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   31.03.1994Nové obchodné meno:
   RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská 80 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, elektrotechniky a strojárenstva
   organizovanie sympózií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   nákup, predaj, sprostredkovanie, vývoz a dovoz spotrebného a priemyselného tovaru okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku /nevzťahuje sa na činnosť podľa autorského záko- na/
   poradenstvo - konzultačná a lektorská či- nnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou