Utwórz fakturę

NOVBYT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVBYT
PIN 31369332
TIN 2020333711
Numer VAT SK2020333711
Data utworzenia 25 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVBYT
Hálkova 11
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 017 688 €
Zysk 209 352 €
Kapitał 13 860 623 €
Kapitał własny 321 829 €
Dane kontaktowe
E-mail info@novbyt.sk
witryna internetowa http://www.novbyt.sk
Telefon(y) +421244459715, +421244250680, +421244459717
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,112,459
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 151,619
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 151,619
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 91,778
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 59,018
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 823
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,771,048
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 96
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 96
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,743,844
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,454,762
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,454,762
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,074
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,287,008
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,027,108
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,677
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,024,431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 189,792
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,257
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 186,535
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,112,459
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 245,998
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 133
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,352
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,756,161
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,942,928
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 3,942,111
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 451
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 366
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,987,490
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,856,991
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,801,313
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,801,313
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,446
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,670
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,493
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,069
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,735
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,735
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,017
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 110,300
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 110,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,007,831
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,017,688
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,007,831
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,757
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,747,358
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,965,107
D. Usług (účtová grupa 51) 225,822
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 502,924
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 383,774
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,315
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,835
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,706
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,706
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,480
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 270,330
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 816,902
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,462
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,462
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,431
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 268,899
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 59,547
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 63,592
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,045
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 209,352
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369332 TIN: 2020333711 Numer VAT: SK2020333711
 • Zarejestrowana siedziba: NOVBYT, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 30.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Kysucký 33 194 € (100%) Vajnorská 51 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   31.12.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   30.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   31.01.2007Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Lipová 43/2395 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.12.1998
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   21.07.2005Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   20.07.2005Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.12.1998
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 30.12.1998
   08.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   28.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba tepla, rozvod tepla
   04.03.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 89
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kysucký Vajnorská 51 Bratislava 831 03
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emília Hrabinská - konateľ
   Ing. Jozef Kysucký - konateľ
   03.03.1999Zrušené sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   25.03.1994Nové obchodné meno:
   NOVBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kafendova 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe, predaji a výmene nehnuteľností
   poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti správy, prevádzky a prevodu nehnuteľností vrátane vykúrovacích zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva na zákazku
   sprostredkovanie tepelnej energie a tepelnej úžitkovej vody
   organizačno-technické zabezpečenie a výkon správy domového a bytového fondu a nebytových priestorov s výnimkou vykonávania opráv a údržby
   nákyup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   sprostredkovanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Hrabinská Kafendova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Kysucký Znievska 7 Bratislava
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Tvrdá Borodáčová 6 Bratislava