Utwórz fakturę

DataAudit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DataAudit
PIN 31369464
TIN 2020913125
Numer VAT SK2020913125
Data utworzenia 16 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DataAudit
Irkutská 16/A
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 867 €
Zysk -21 357 €
Kapitał 136 659 €
Kapitał własny 27 981 €
Dane kontaktowe
E-mail harumova@gmail.com
Telefon(y) +421262528211
Telefon(y) kom. +421905517779
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 118,638
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 97,184
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 97,184
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,910
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 77,274
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,330
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 307
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 307
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 691
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 88
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,244
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 669
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,575
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 118,638
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,624
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,677
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,677
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,357
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,859
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,726
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 16,597
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 129
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,327
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 367
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 367
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 93,806
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 155
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,433
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,867
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,433
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,434
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,196
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,354
D. Usług (účtová grupa 51) 8,413
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 825
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,604
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,604
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -20,329
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -13,334
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 57
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -68
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -20,397
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -21,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369464 TIN: 2020913125 Numer VAT: SK2020913125
 • Zarejestrowana siedziba: DataAudit, Irkutská 16/A, 85110, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 15.02.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 6 639 € (100%) Irkutská 16/A Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.2008Nové sidlo:
   Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   DataAudit, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa zákona 73/92 Zb.
   automatizované spracovanie dát
   účtovný poradca
   ekonomický a organizačný poradca
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04