Utwórz fakturę

MKM SYSTEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MKM SYSTEM
PIN 31369545
TIN 2020344161
Numer VAT SK2020344161
Data utworzenia 08 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MKM SYSTEM
Haanova 31
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 950 €
Zysk -6 737 €
Kapitał 43 774 €
Kapitał własny 2 201 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262248931, +421262248942
Telefon(y) kom. +421903258458, +421910957639
Nr(y) faksu 0262248931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,378
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,378
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,290
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,798
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,155
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,127
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 48,668
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -534
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,278
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,278
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 122,509
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 371
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -123,955
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,737
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 49,202
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,860
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 246
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,591
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 40,950
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 39,115
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,798
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 46,556
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 21,219
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,192
C. Usług (účtová grupa 51) 10,247
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,905
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 261
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 975
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 757
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,606
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,255
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 171
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 171
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -171
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,777
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369545 TIN: 2020344161 Numer VAT: SK2020344161
 • Zarejestrowana siedziba: MKM SYSTEM, Haanova 31, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01 02.08.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Mikuš 6 639 € (100%) Budatínska 19 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.1998Noví spoločníci:
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   23.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   02.08.1996Nové sidlo:
   Haanova 31 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   01.08.1996Zrušené sidlo:
   Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   23.10.1995Noví spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   22.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   08.04.1994Nové obchodné meno:
   MKM SYSTEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   činnosť zubných technikov
   reklamná agentúra
   vydavateľská činnosť
   poradenská a lektorská činnosť v uvedených predmetoch podnikania
   Noví spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01