Utwórz fakturę

ROBEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROBEX
PIN 31369553
TIN 2020344227
Numer VAT SK2020344227
Data utworzenia 06 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROBEX
Studenohorská 14
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 443 551 €
Zysk 49 233 €
Kapitał 139 587 €
Kapitał własny 5 377 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248291464
Nr(y) faksu 0248291595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,832
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 38,392
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 332
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 153,496
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 221,832
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,611
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,395
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,233
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 167,221
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 165,311
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 88,461
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,015
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,186
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,649
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 443,551
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 443,551
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 379,935
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 304,392
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,445
C. Usług (účtová grupa 51) 48,401
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,654
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 172
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 63,616
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 89,313
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 15
X. Interesu dochód (662) 15
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 588
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 588
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -573
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 63,043
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 13,810
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 49,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369553 TIN: 2020344227 Numer VAT: SK2020344227
 • Zarejestrowana siedziba: ROBEX, Studenohorská 14, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Solovic Veternicova 3 Bratislava 05.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Solovic 3 286 € (49.5%) Veternicova 3 Bratislava
  Ing. Rudolf Paulovič 3 353 € (50.5%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Paulovič Pekná cesta 11 Bratislava
   Ing. Ivan Solovic Veternicova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Solovic Veternicova 3 Bratislava
   04.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Paulovič Pekná cesta 11 Bratislava
   Ing. Ivan Solovic Studenohorská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Solovic Studenohorská 14 Bratislava 841 03
   06.04.1994Nové obchodné meno:
   ROBEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 14 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   nákup a predaj strojárenských výrobkov, hutníckych, chemických (okrem jedov a žie- ravín), gumárenských výrobkov a surovín, stavebných hmôt, produktov drevospracujúcej výroby, celulózy a papiera, textilných, konfekčných, kožených a obuvníckych výrobkov, potravinárskych výrobkov, pochutín, ovocia a zeleniny
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Paulovič Pekná cesta 11 Bratislava
   Ing. Ivan Solovic Studenohorská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Solovic Studenohorská 14 Bratislava 841 03