Utwórz fakturę

HELIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HELIX
PIN 31369570
TIN 2020839755
Numer VAT SK2020839755
Data utworzenia 08 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HELIX
Líščie Nivy 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 870 €
Zysk -4 378 €
Kapitał 142 298 €
Kapitał własny 141 691 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265412770
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 138,843
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 98,559
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 98,559
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,841
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 62,917
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,801
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,308
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,254
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 15,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 121
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 121
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,933
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,711
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,222
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 976
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 976
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 138,843
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,313
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 135,051
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 135,051
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,378
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,530
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,530
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 372
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,158
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,872
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,870
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,870
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,249
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,712
D. Usług (účtová grupa 51) 2,992
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,193
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 674
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 674
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 678
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,379
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -834
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,418
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015