Utwórz fakturę

BIELO - TEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Nazwa firmy BIELO - TEX
PIN 31369812
TIN 2020292428
Numer VAT SK2020292428
Data utworzenia 12 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BIELO - TEX
Obchodná 68
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 147 605 €
Zysk 71 152 €
Kapitał 1 029 221 €
Kapitał własny 979 523 €
Dane kontaktowe
E-mail erajnakowa@terranova-on-line.com
Telefon(y) 0252631719, 0252731719
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 399,813
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 178,720
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 178,720
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,105
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 168,615
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 220,835
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,652
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,652
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,057
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,588
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,345
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,243
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,469
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 188,126
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 73
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 188,053
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 258
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 258
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 399,813
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 310,958
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 163,460
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 163,460
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 76,346
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,152
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,855
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 58
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,131
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 105
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 97
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 67
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,862
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,666
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,666
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 69,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 69,000
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 147,518
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 147,605
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 147,518
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 87
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,072
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 480
D. Usług (účtová grupa 51) 26,464
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,208
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,628
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 572
4. Koszty społeczne (527, 528) 8
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 683
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,833
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,833
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,404
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,533
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 120,574
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,414
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,414
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,414
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 555
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 555
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,859
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 91,392
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,240
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,037
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,797
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 71,152
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017
 • PIN :31369812 TIN: 2020292428 Numer VAT: SK2020292428
 • Zarejestrowana siedziba: BIELO - TEX, Obchodná 68, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Fiorella Bellini Jugoslávská 23 Brno 613 00 Česká republika 01.01.2017
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  T&M PROPERTIES S.P.A. 5 000 € (100%) Rimini 479 24 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Fiorella Bellini Jugoslávská 23 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2017
   13.02.2013Noví spoločníci:
   T&M PROPERTIES S.P.A. Via Coriano, Grosrimini, Centro Direzionale Est 5 Rimini 479 24 Talianska republika
   05.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   10.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.2003Nové sidlo:
   Obchodná 68 Bratislava 811 06
   23.06.2003Nové obchodné meno:
   BIELO - TEX, spol. s r.o.
   12.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj obchodného tovaru s textilom a odevami - veľkoobchod a maloobchod, reklamná činnosť spojená s predmetom podnikania