Utwórz fakturę

ŠPEDSERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŠPEDSERVIS
PIN 31369839
TIN 2020314076
Numer VAT SK2020314076
Data utworzenia 13 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠPEDSERVIS
Pri Suchom Mlyne 21
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 857 589 €
Zysk 24 121 €
Kapitał 2 331 121 €
Kapitał własny 161 194 €
Dane kontaktowe
E-mail spedservis@spedservis.sk
witryna internetowa http://www.spedservis.sk
Telefon(y) +421254792101, +421254792138, +421259207011, +421259207012, +421254792139, +421248206114
Telefon(y) kom. +421911611783
Nr(y) faksu 0259207021, 0259207013
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,808,310
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 254,666
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 254,666
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 17,591
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 107,500
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 96,381
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 33,194
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,535,820
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 102,816
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 290
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 102,526
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,123,550
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,096,090
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,096,090
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,460
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 175,060
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 175,060
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,394
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,551
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 132,843
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,824
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,753
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,071
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,808,310
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,651
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 60,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,016
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 34,016
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,121
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,653,659
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 354
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 971,968
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 946,376
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 946,376
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,292
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,856
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,344
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 681,183
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 681,183
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,765,695
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,857,589
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,341
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,733,354
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,583
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 76,311
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,826,390
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 22,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,390
D. Usług (účtová grupa 51) 7,485,179
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 191,904
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 138,348
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,414
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,142
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,273
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,273
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,519
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,883
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,199
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 187,018
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64,955
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 51,370
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 10,846
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 10,846
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 462
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 462
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,277
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64,110
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 46,500
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,745
2. Pozostałe koszty (562A) 7,745
O. Walutowe straty (563) 3,678
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 727
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,460
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 845
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,044
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,923
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,923
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,121
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369839 TIN: 2020314076 Numer VAT: SK2020314076
 • Zarejestrowana siedziba: ŠPEDSERVIS, Pri Suchom Mlyne 21, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Marčík Muškátová 40 Bratislava 821 01 26.02.2009
  Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02 05.03.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Strapec 33 194 € (100%) Račianska 39 Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Marčík Muškátová 40 Bratislava 821 01
   25.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Marčík Rybničná 61 Bratislava 831 07
   14.03.2007Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 05.03.2007
   13.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava 821 04
   26.11.2002Nové predmety činnosti:
   colná deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   služby v oblasti logistiky
   poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   25.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   12.09.2002Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 21 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava 821 04
   Ing. Miroslav Marčík Rybničná 61 Bratislava 831 07
   11.09.2002Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Marčík Rovniakova 18 Bratislava
   20.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
   04.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Bobáková Studená 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Marčík Rovniakova 18 Bratislava
   03.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava
   09.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   10.01.1997Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   09.01.1997Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   22.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava 831 02
   21.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   06.05.1996Noví spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   05.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Petrimex, akciová spločnosť Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   15.03.1996Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   18.12.1995Noví spoločníci:
   Jindrich Majerský Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   J.M.D. Varial spol. s r.o. Smrečianska 29 Bratislava
   29.03.1995Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   pozemná doprava tovaru
   verejná cestná nákladná doprava
   28.03.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti špedičných služieb a poradenská činnosť
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Petrimex, akciová spločnosť Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava
   J.M.D. Varial spol. s r.o. Smrečianska 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Strapec Račianska 39 Bratislava