Utwórz fakturę

TECHNOTRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TECHNOTRADING
PIN 31369880
TIN 2020333733
Numer VAT SK2020333733
Data utworzenia 13 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECHNOTRADING
Mudrochova 2
83527
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 971 554 €
Zysk 72 060 €
Kapitał 812 741 €
Kapitał własny 531 650 €
Dane kontaktowe
E-mail ttsk@technotrading.sk
witryna internetowa http://www.technotrading.sk
Telefon(y) +421244885063
Nr(y) faksu 0244887758, 0244885063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 603,549
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,661
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,661
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,661
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 575,688
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 74,017
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 638
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,970
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 66,940
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,469
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 277,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 258,379
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,379
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,505
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 223,787
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,357
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 221,430
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,200
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,200
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 603,549
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 466,445
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,594
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 24,375
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 24,375
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 331,159
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 331,159
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,060
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,104
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,441
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,441
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 113,247
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,251
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,251
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 203
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,208
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,092
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,438
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,416
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,416
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 969,683
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 971,554
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 540,854
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 425,859
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,970
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,871
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,361
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 446,684
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,550
D. Usług (účtová grupa 51) 182,447
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 216,125
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 155,987
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,349
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,789
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,221
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,179
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,179
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,155
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 93,193
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 325,002
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 81
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 81
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 806
O. Walutowe straty (563) 306
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 500
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -701
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,492
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,432
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,432
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 72,060
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369880 TIN: 2020333733 Numer VAT: SK2020333733
 • Zarejestrowana siedziba: TECHNOTRADING, Mudrochova 2, 83527, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Slavomír Pôbiš Úžiny 1 Bratislava 17.10.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  HYDROTECH, a.s. 16 597 € (100%) Vinosady 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.07.2012Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   02.07.2012Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 834 15
   01.10.2006Noví spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Modranská 153 Vinosady 902 01
   30.09.2006Zrušeny spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Rybničná 40 Bratislava
   17.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Pôbiš Úžiny 1 Bratislava
   16.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   TECHNOTRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 834 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   montáž, uvádzanie do prevádzky a servisné opravy strojného zariadenia
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Rybničná 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01