Utwórz fakturę

JAGR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JAGR
PIN 31369928
TIN 2020839799
Numer VAT SK2020839799
Data utworzenia 14 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JAGR
Trnavská 70
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 185 401 €
Zysk 9 048 €
Kapitał 567 465 €
Kapitał własny -14 977 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244372200, +421253416275
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 446,195
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 442,211
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,061
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,984
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,343
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 72,417
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,657
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,065
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 576,538
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,930
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,971
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,065
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -23,014
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,048
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 582,468
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,777
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 579,087
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,537
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,818
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 571,652
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,604
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 185,401
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 185,374
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 170,579
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,395
C. Usług (účtová grupa 51) 24,870
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 60,649
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,926
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 29,079
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 10,289
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 371
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 14,822
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 127,109
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,169
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,169
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,165
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,657
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,609
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,048
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369928 TIN: 2020839799 Numer VAT: SK2020839799
 • Zarejestrowana siedziba: JAGR, Trnavská 70, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 16.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Mária Pšenková 6 971 € (100%) Havlíčková 26 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.09.2003
   01.08.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.09.2003
   31.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.09.2003
   18.02.2004Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.09.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.09.2003
   17.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 16.09.2003
   19.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   29.06.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 16.09.2003
   28.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   12.09.1996Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností - realitná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   11.09.1996Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   14.04.1994Nové obchodné meno:
   JAGR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava