Utwórz fakturę

SLOVENSKÁ KNIŽNÁ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVENSKÁ KNIŽNÁ
PIN 31369944
TIN 2020315715
Data utworzenia 15 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVENSKÁ KNIŽNÁ
Klincova 35
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 528 €
Zysk -9 507 €
Kapitał 3 125 334 €
Kapitał własny 3 083 023 €
Dane kontaktowe
E-mail gombik@rucen.sk
Telefon(y) 0255422164, 0255566507, 0255566509, 0255563945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,974,328
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,974,328
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 141,343
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,982
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,884
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,115,671
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,073,516
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,055,768
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,055,768
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 415
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 2,028,831
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,991
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,507
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,155
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 36,455
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,700
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,528
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,528
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 11,505
C. Usług (účtová grupa 51) 7,444
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,061
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,977
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -7,444
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 50
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 50
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -50
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,027
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31369944 TIN: 2020315715
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVENSKÁ KNIŽNÁ, Klincova 35, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PhD. Štefan Gombík riaditeľ Trnavská ul. 1 Bratislava 831 04 08.01.1998
  JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava 821 08 30.09.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Július Jánošík 4 150 € (0.4%) Jelačičova 12 Bratislava 821 08
  Mgr. Štefan Gombík, PhD. 4 150 € (0.4%) Trnavská ul. 1 Bratislava
  1. SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s. 1 047 468 € (99.2%) Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Štefan Gombík , PhD. Trnavská ul. 1 Bratislava
   15.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji
   PhD. Štefan Gombík Trnavská ul. 1 Bratislava
   15.01.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.2009
   16.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - "obchodný riaditeľ" Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.04.1994
   13.10.2005Noví spoločníci:
   1. SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s. Klincová 35 Bratislava 821 08
   04.11.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garaží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava
   PhD. Štefan Gombík Trnavská ul. 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhD. Štefan Gombík - "riaditeľ" Trnavská ul. 1 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 08.01.1998
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - "obchodný riaditeľ" Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.04.1994
   03.11.2003Zrušeny spoločníci:
   PhD. Štefan Gombík Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhD. Štefan Gombík - riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - obchodný riaditeľ Topoľčianska 21 Bratislava
   11.02.1998Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PhD. Štefan Gombík Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhD. Štefan Gombík - riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - obchodný riaditeľ Topoľčianska 21 Bratislava
   10.02.1998Zrušené obchodné meno:
   ELITA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava
   15.04.1994Nové obchodné meno:
   ELITA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľstvo a distribúcia knižných publikácií a hospodárskych tlačív
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava