Utwórz fakturę

JUB KASTACO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy JUB KASTACO
PIN 31370021
TIN 2020315869
Numer VAT SK2020315869
Data utworzenia 13 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JUB KASTACO
Stará Vajnorská 17/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 713 464 €
Zysk 40 353 €
Kapitał 951 349 €
Kapitał własny 568 773 €
Dane kontaktowe
E-mail jub@jubkastaco.sk
Telefon(y) 0244644533, 0249204611, 0249204614, 0249204616, 0249204618, 0249204620, 0249204621, 0249204622, 0249
Telefon(y) kom. +421907238172
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 827,158
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 66,958
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 66,958
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 17,427
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 35,634
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,897
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 759,078
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,334
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 202
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,132
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 606,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 204,277
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,277
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 399,953
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,496
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 93,318
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,050
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72,268
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,122
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,122
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 827,158
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,832
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 288,392
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 288,392
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,353
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 89
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 89
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 298,684
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -63,343
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -63,343
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 337,224
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,609
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,442
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,950
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 802
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 185,553
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 185,553
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 619,947
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 713,464
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 531,605
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 88,342
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 88,260
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 194
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 655,770
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 393,024
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 105,193
D. Usług (účtová grupa 51) 95,344
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 49,896
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 36,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,468
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,078
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,040
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,694
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 114,646
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 46
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,026
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,026
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,976
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,718
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,365
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,365
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,353
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016
 • PIN :31370021 TIN: 2020315869 Numer VAT: SK2020315869
 • Zarejestrowana siedziba: JUB KASTACO, Stará Vajnorská 17/A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27 31.03.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Stanislav Kalinay 6 772 € (100%) Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.09.2016Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 31.03.2010
   27.01.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17/A Bratislava 831 04
   20.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   JUB KASTACO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb