Utwórz fakturę

Nice Architects - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Nice Architects
PIN 31370101
TIN 2020920891
Numer VAT SK2020920891
Data utworzenia 30 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Nice Architects
Páričkova 18
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 674 €
Zysk 20 859 €
Kapitał 73 539 €
Kapitał własny 58 721 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.nicearchitects.sk/
Telefon(y) kom. +421904672530, +421903936446, +421903031920
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283,922
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 205,955
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 199,986
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 80,500
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 104,601
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,885
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,969
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 5,969
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 76,824
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,333
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,925
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,925
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 7,400
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57,008
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 491
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 453
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,143
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,143
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283,922
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,580
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,082
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,242
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,160
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,859
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,288
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 198,658
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,261
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 196,535
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 198
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 664
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,630
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,054
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,054
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 108,674
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 108,674
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,583
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,782
D. Usług (účtová grupa 51) 59,257
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,224
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 513
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,797
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,797
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,091
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 42,635
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 235
O. Walutowe straty (563) 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -232
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,859
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,859
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015