Utwórz fakturę

DESIGN PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DESIGN PRINT
PIN 31370110
TIN 2020292241
Numer VAT SK2020292241
Data utworzenia 18 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DESIGN PRINT
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 331 730 €
Zysk 46 610 €
Kapitał 1 363 031 €
Kapitał własny 86 607 €
Dane kontaktowe
E-mail dpr@designprint.sk
witryna internetowa http://www.designprint.sk
Telefon(y) +421252499575, +421252499577
Telefon(y) kom. +421903440126, +421903440129, +421903440137, +421903440152
Nr(y) faksu 0252499575
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,465,187
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,721
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,721
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,721
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,380,164
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 512,834
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 489,834
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 23,000
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,545
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,545
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 857,257
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 857,257
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 857,257
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,528
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,527
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,001
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,302
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,302
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,465,187
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,217
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 79,268
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 79,268
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,610
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,331,970
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,463
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,293
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 21,170
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,248,826
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 936,828
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 936,828
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 211,810
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,100
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,763
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,325
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,919
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,023
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,896
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,762
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,252,924
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,331,730
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,093,864
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 159,060
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68,806
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,258,645
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,844,766
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,507
D. Usług (účtová grupa 51) 192,541
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,784
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 102,829
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,810
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,145
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,955
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 35,042
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,042
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,050
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,085
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 179,110
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,047
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,619
2. Pozostałe koszty (562A) 2,619
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,420
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,034
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 66,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,441
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,043
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,398
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 46,610
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370110 TIN: 2020292241 Numer VAT: SK2020292241
 • Zarejestrowana siedziba: DESIGN PRINT, Železničiarska 13, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Janda Rovinka 355 Rovinka 900 41 18.04.1994
  Ing. Dana Marianiová, PhD. Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02 18.04.1994
  Ing. Juraj Poór, CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06 18.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Janda 2 224 € (33.3%) Rovinka 355 Rovinka 900 41
  Ing. Dana Marianiová, PhD. 2 224 € (33.3%) Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02
  Ing. Juraj Poór, CSc. 2 224 € (33.3%) Obchodná 38 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Milan Janda Rovinka 355 Rovinka 900 41
   Ing. Dana Marianiová , PhD. Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Janda Rovinka 355 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 18.04.1994
   Ing. Dana Marianiová , PhD. Sibírska 1614/34 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 18.04.1994
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   02.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   18.04.1994Nové obchodné meno:
   DESIGN PRINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   technicko-organizačné zabezpečenie prednášok a seminárov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na zákazku zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   vydavateľská činnosť
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Janda Tematínska 2 Bratislava 851 05
   Ing. Dana Marianiová , CSc. Čsl. parašutistov 17 Bratislava 831 03
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06