Utwórz fakturę

AESKULAP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AESKULAP
PIN 31370161
TIN 2020913202
Numer VAT SK2020913202
Data utworzenia 18 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AESKULAP
Romanova 22-38
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 753 654 €
Zysk 8 167 €
Kapitał 216 462 €
Kapitał własny 34 703 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263829135, 0263839135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,009
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 73,427
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,883
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,059
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 239,009
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,622
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 9,832
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,016
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,167
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,387
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 338
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 150,365
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143,155
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,496
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,325
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 718
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 64,966
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 753,654
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 747,740
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,887
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,027
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 740,308
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 632,205
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,007
C. Usług (účtová grupa 51) 22,751
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 70,006
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 589
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,750
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,346
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 87,664
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6,319
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6,319
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,618
M. Koszty oprocentowania (562) 4,290
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,328
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,299
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,047
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015