Utwórz fakturę

Group One Investment - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Group One Investment
PIN 31370217
TIN 2020292307
Data utworzenia 06 kwiecień 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Group One Investment
Pod Klepáčom 17
83101
Bratislava
Financial information
Zysk -9 399 €
Kapitał 11 439 327 €
Kapitał własny 11 345 105 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244457154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,625,154
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,623,791
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 11,623,791
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 11,623,791
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,363
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 750
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 750
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 613
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 501
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,625,154
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,335,707
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,308,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,554,463
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,245,871
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,399
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,447
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,342
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,081
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,120
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,961
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 231,781
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 47,105
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,991
D. Usług (účtová grupa 51) 6,950
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,991
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,950
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,928
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,730
2. Pozostałe koszty (562A) 1,730
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 198
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,928
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,399
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015