Utwórz fakturę

ACSS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ACSS
PIN 31370268
TIN 2020309280
Numer VAT SK2020309280
Data utworzenia 23 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACSS
Cukrová 14
81339
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 845 077 €
Zysk 201 940 €
Kapitał 1 687 482 €
Kapitał własny 1 257 247 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259324320, 0903447168, 0903447169, 0259324247, 0259324270
Telefon(y) kom. +421903447168, +421903447169, 0903447168
Nr(y) faksu 0259324321
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,729,439
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 999,945
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 993,032
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 51,542
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 915,651
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,736
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,103
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,913
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 6,913
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 723,031
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,371
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,371
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 79
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 702,581
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,084
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 699,497
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,463
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,463
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,729,439
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,432,842
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,867
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,867
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 51,997
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,973
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,973
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 143,769
2. Inne fundusze (427, 42X) 143,769
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -492,266
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -492,266
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,479,562
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,479,562
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201,940
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,532
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73,171
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,493
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 69,678
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 214,568
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,167
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,167
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 149,250
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,338
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,956
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,857
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,793
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,793
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,065
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,065
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 844,935
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 845,077
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 843,117
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 142
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,818
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 561,082
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,932
D. Usług (účtová grupa 51) 140,376
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 157,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 115,696
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,954
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,723
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,771
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 103,649
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 103,649
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,107
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,874
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 283,995
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 597,809
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 204
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 204
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 64
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 64
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,108
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,320
2. Pozostałe koszty (562A) 2,320
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,788
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,840
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 270,155
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 68,215
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 68,745
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -530
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 201,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370268 TIN: 2020309280 Numer VAT: SK2020309280
 • Zarejestrowana siedziba: ACSS, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03 27.10.2005
  Alexander Nagy Lenardova 18 Bratislava 851 01 05.12.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alena Kršáková 3 207 € (8%) Budyšínska 12 Bratislava 831 03
  Jozef Kučerák 35 000 € (87.8%) Štefana Králika 13 Bratislava 841 08
  Alena Šalfalviová 1 660 € (4.2%) Karola Adlera 13 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   správa a údržba bytového a nebytového fondu-obstarávateľská činnosť
   vodoinštalatérstvo
   kurenárstvo
   zámočníctvo
   19.01.2011Noví spoločníci:
   Alena Šalfalviová Karola Adlera 13 Bratislava 841 02
   18.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Alena Paulenková Úžiny 7468/3 Bratislava 831 06
   14.10.2010Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a. s. v likvidácii IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   24.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Adamko Topolčianska 5 Bratislava 851 05
   24.02.2009Noví spoločníci:
   INSTAR a. s. v likvidácii IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Alena Paulenková Úžiny 7468/3 Bratislava 831 06
   23.02.2009Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   24.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Alexander Nagy Lenardova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   17.03.2007Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu-obstarávateľská činnosť
   vodoinštalatérstvo
   kurenárstvo
   zámočníctvo
   12.01.2007Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   09.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Alena Kršáková Budyšínska 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.10.2005
   28.06.2005Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Noví spoločníci:
   Jozef Kučerák Štefana Králika 13 Bratislava 841 08
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   16.11.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom a prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá (za podmienky, že garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie nejmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností)
   02.06.1997Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   01.06.1997Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   14.03.1997Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   13.03.1997Zrušeny spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   06.12.1996Noví spoločníci:
   INSTAR a.s. IČO: 31 322 387 Cukrová 14 Bratislava 811 08
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   05.12.1996Zrušeny spoločníci:
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Ústav turizmu a.s., IČO: 31 322 387 Odborárske nám. 3 Bratislava 812 07
   22.07.1996Noví spoločníci:
   STAVOPROJEKT Bratislava a.s. IČO: 31 322 573 Cukrová 14 Bratislava 813 39
   12.03.1996Noví spoločníci:
   Ústav turizmu a.s., IČO: 31 322 387 Odborárske nám. 3 Bratislava 812 07
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   11.03.1996Zrušeny spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   16.01.1996Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, nebytových priestorov a garáží
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkov nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   PRIVATCONSULT s.r.o. IČO: 17 333 857 Cukrová 14 Bratislava
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Adamko Topolčianska 5 Bratislava 851 05
   Vladimíra Koprlová Landauova 28 Bratislava 841 01
   15.01.1996Zrušené sidlo:
   Vavilovova 24 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   opravy karosérií
   údržba a montáž autopríslušenstva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   23.03.1994Nové obchodné meno:
   ACSS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 24 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   opravy karosérií
   údržba a montáž autopríslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Chebeň Hálova 15 Bratislava
   Ing. Bronislav Kučera Vavilovova 24 Bratislava