Utwórz fakturę

NALI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy NALI
PIN 31370357
TIN 2020854649
Numer VAT SK2020854649
Data utworzenia 13 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NALI
Nobelova 5
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 255 321 €
Zysk 3 883 €
Kapitał 7 982 €
Kapitał własny 7 922 €
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,856
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,856
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,831
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,831
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,856
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,494
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,962
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,962
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,883
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,362
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,362
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,010
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 467
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,585
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 255,321
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 255,321
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,343
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 200,320
D. Usług (účtová grupa 51) 37,922
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,101
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,076
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,025
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,978
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,079
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,978
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,095
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,095
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,883
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016
 • PIN :31370357 TIN: 2020854649 Numer VAT: SK2020854649
 • Zarejestrowana siedziba: NALI, Nobelova 5, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 kwiecień 1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Son Nguyen Duy 3 320 € (50%) Bratislava 831 02
  Mai Pham Xuan 3 320 € (50%) Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Nguyen Van Chinh Krížna 985/1 Veľké Úľany 925 22 Vznik funkcie: 19.08.2016
   Le Ánh Duong Levická 330/66 Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.08.2016
   04.02.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Ing. Son Nguyen Duy Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Mai Pham Xuan Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mai Pham Xuan Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Ing. Son Nguyen Duy Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Tuan Anh Nguyen Spoločenská 3721/52 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.12.2013
   12.01.2000Nové sidlo:
   Nobelova 5 Bratislava 831 02
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   NALI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu