Utwórz fakturę

S.P.A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S.P.A.
PIN 31370403
TIN 2020903588
Numer VAT SK2020903588
Data utworzenia 21 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.P.A.
Na hriadkach 17
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 612 €
Zysk 1 263 €
Kapitał 32 394 €
Kapitał własny 8 421 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911935149
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,554
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,889
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,889
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,889
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,287
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,600
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,600
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,687
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 325
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,362
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 378
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 378
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,554
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,684
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,364
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,364
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -583
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 116
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -699
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,263
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,310
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 194
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 45
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 45
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 149
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,116
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,085
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,541
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,050
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,218
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 560
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 560
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,570
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,612
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 36,570
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,463
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,730
D. Usług (účtová grupa 51) 2,233
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 26,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,743
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,001
4. Koszty społeczne (527, 528) 475
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,759
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,759
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 400
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,149
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,607
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 406
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -406
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,743
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,263
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370403 TIN: 2020903588 Numer VAT: SK2020903588
 • Zarejestrowana siedziba: S.P.A., Na hriadkach 17, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Soviš, CSc. Saratovská 17 Bratislava 24.06.1997
  Zuzana Dedinská Na hriadkach 17 Bratislava 16.09.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Soviš, CSc. 3 320 € (50%) Saratovská 17 Bratislava
  Ing. Kamil Dedinský 3 320 € (50%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2004Nové predmety činnosti:
   spracovanie a overovanie projektov bezpečnosti informačných systémov
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Dedinská Na hriadkach 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   23.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie čerpacej stanice, autoumyvárky;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dedinský Na hradkach 17 Bratislava Skončenie funkcie: 06.12.2003
   11.08.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenské služby ohľadne výpočtovej techniky a programov na spracovanie dát
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy a autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.06.1997Nové sidlo:
   Na hriadkach 17 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Kamil Dedinský Na hradkach 17 Bratislava Skončenie funkcie: 06.12.2003
   23.06.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   ASTAV s.r.o. IČO: 31 358 039 Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.09.1995Noví spoločníci:
   ASTAV s.r.o. IČO: 31 358 039 Saratovská 17 Bratislava
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   ASTAV s.r.o. Saratovská 17 Bratislava
   ASTING, a.s. Stará Vajnorská 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Konček Šalviova 36 Bratislava
   21.04.1994Nové obchodné meno:
   S.P.A., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie tovaru v rámci voľnej živnosti;
   reklamná a agentúrna činnosť;
   prevádzkovanie čerpacej stanice, autoumyvárky;
   Noví spoločníci:
   ASTAV s.r.o. Saratovská 17 Bratislava
   ASTING, a.s. Stará Vajnorská 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Konček Šalviova 36 Bratislava