Utwórz fakturę

Shopping Palace Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Shopping Palace Bratislava
PIN 31370519
TIN 2020315528
Numer VAT SK2020315528
Data utworzenia 18 kwiecień 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Shopping Palace Bratislava
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 549 295 €
Kapitał 36 145 721 €
Kapitał własny -9 524 444 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.shoppingpalace.sk
Telefon(y) +421249244111
Nr(y) faksu 0249244443
Date of updating data: 31.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 37,744,509
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,959,204
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,959,204
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,849,846
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 25,941,228
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,385
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 133,745
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,631,078
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,480,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 348,992
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,673
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,319
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,105,348
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,686
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,151,052
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,151,052
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 154,227
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 81,326
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 72,901
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 37,744,509
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,372,294
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -112,665
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -112,665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,272,907
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,051,011
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,323,918
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,844,236
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 652,606
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 66,803
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 66,803
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 585,803
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 580,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 580,000
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 28,821,181
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,259,040
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,535,532
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 387,568
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,147,964
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,582,343
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 112,665
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 531,409
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,385
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 507,024
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 272,567
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,582
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 269,985
Date of updating data: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,416,751
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,549,295
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,416,751
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122,544
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,121,548
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 712,412
D. Usług (účtová grupa 51) 1,981,026
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 141,385
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 539,868
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 578,980
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -39,112
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -77,762
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 814,619
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -572,253
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 723,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 692,290
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 525,836
2. Pozostałe koszty (562A) 525,836
O. Walutowe straty (563) 5
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 152,126
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,323
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -692,262
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,264,515
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) -1,264,520
Date of updating data: 31.08.2015
Date of updating data: 31.08.2015
 • PIN :31370519 TIN: 2020315528 Numer VAT: SK2020315528
 • Zarejestrowana siedziba: Shopping Palace Bratislava, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 kwiecień 1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH 0 € (0%) Viedeň 1030 Rakúsko
  M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. 0 € (0%) Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.09.2010Nový štatutárny orgán:
   M.A.I.L Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 27.04.2006
   30.04.2008Noví spoločníci:
   M.A.I.L. Real Estate Management Jota Bratislava s.r.o. Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   27.04.2006Nové obchodné meno:
   Shopping Palace Bratislava, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom vlastných nehnuteľností, pričom sú poskytované len základné služby
   Noví spoločníci:
   Real Invest Property Jota Immobilienverwertungs GmbH Vordere Zollamtsstrasse 13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   spoločník