Utwórz fakturę

J - KOPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Nazwa firmy J - KOPA
Stan W likwidacji
PIN 31370594
TIN 2020336901
Numer VAT SK2020336901
Data utworzenia 26 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J - KOPA
Piešťanská 7
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 287 €
Zysk -3 291 €
Kapitał 340 447 €
Kapitał własny -7 444 €
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,540
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,540
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,512
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,512
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 574
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,438
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,438
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,291
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,966
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,966
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,728
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,287
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,287
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,341
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,946
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,459
D. Usług (účtová grupa 51) 18,751
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 102
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 606
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,172
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -15,410
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 159
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 159
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -159
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,331
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,291
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016