Utwórz fakturę

J - KOPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J - KOPA
PIN 31370594
TIN 2020336901
Numer VAT SK2020336901
Data utworzenia 26 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J - KOPA
Piešťanská 7
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 094 €
Zysk 11 310 €
Kapitał 340 447 €
Kapitał własny -7 444 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,293
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 73
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 73
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,176
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 344
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 344
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,832
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,772
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,060
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 44
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 44
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,293
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,865
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -14,748
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -14,748
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,428
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,428
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,999
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,999
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,429
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,094
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,094
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,094
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,074
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 120
D. Usług (účtová grupa 51) 35,850
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,020
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,124
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 238
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 238
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -238
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,782
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,472
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,472
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370594 TIN: 2020336901 Numer VAT: SK2020336901
 • Zarejestrowana siedziba: J - KOPA, Piešťanská 7, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02 14.05.1996
  Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02 23.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Sýkora 1 328 € (20%) Ambroseho 2 Bratislava 851 02
  Ing. Juraj Krumpál 1 328 € (20%) Piešťanská 7 Bratislava 831 02
  Ing. Rudolf Liška 1 328 € (20%) Bratislava 841 02
  Ing. Ján Dvorský 2 656 € (40%) Košická 43 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   21.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Švábik Iľjušinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   26.04.1994Nové obchodné meno:
   J - KOPA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe;
   poradenské a konzultačné činnosti v energetike;
   poradenské a konzultačné činnosti v ekonomike investičnej výstavby úspor energií;
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Švábik Iľjušinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava