Utwórz fakturę

APLAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APLAN
PIN 31370608
TIN 2020339871
Numer VAT SK2020339871
Data utworzenia 25 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APLAN
Slowackého 33
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 014 €
Zysk 2 091 €
Kapitał 190 912 €
Kapitał własny 65 864 €
Dane kontaktowe
E-mail aplan@aplan.sk
witryna internetowa http://www.aplan.sk
Telefon(y) +421254793544, +421254793545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 177,705
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,792
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,116
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,116
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 676
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 676
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 171,935
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,079
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,079
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,079
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 144,856
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 61
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 144,795
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,978
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,978
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 177,705
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,954
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,736
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,736
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 51,487
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158,235
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -106,748
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,091
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,733
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,905
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,905
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,828
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106,049
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,049
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 18
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 89,102
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,014
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,425
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,046
D. Usług (účtová grupa 51) 34,514
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,521
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,155
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,206
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 573
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,766
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,766
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,589
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,454
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,088
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,088
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,625
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,866
2. Pozostałe koszty (562A) 5,866
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,749
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,537
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,052
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370608 TIN: 2020339871 Numer VAT: SK2020339871
 • Zarejestrowana siedziba: APLAN, Slowackého 33, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 25.04.1994
  Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 26.03.1999
  Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 26.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi 3 320 € (50%) Matejkova 26 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Grman 3 320 € (50%) Páričkova 19 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.08.2011Nové sidlo:
   Slowackého 33 Bratislava 821 04
   25.08.2011Zrušené sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   07.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.1999
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   16.12.1999Nové sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   19.04.1999Nové obchodné meno:
   APLAN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   18.04.1999Zrušené obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   03.05.1996Nové sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   02.05.1996Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava