Utwórz fakturę

MORAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MORAX
PIN 31370713
TIN 2020915248
Numer VAT SK2020915248
Data utworzenia 27 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MORAX
Šoltésovej 420/2
01701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 329 182 €
Zysk 13 834 €
Kapitał 343 071 €
Kapitał własny -15 974 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424370129, 0427370129
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 349,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 334,916
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 334,916
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 334,916
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,110
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,400
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,693
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 349,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,140
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 400
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 400
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,013
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,013
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,834
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,166
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 351,066
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 344,283
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 344,283
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,695
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 329,182
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 329,182
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 329,182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 307,531
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 304,077
D. Usług (účtová grupa 51) 2,397
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,057
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,651
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,708
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,992
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,845
2. Pozostałe koszty (562A) 4,845
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 147
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,992
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,825
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,825
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,834
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370713 TIN: 2020915248 Numer VAT: SK2020915248
 • Zarejestrowana siedziba: MORAX, Šoltésovej 420/2, 01701, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.06.1999Nové sidlo:
   Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica 017 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Straussová Rozkvet 2007/17-41 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Straussová Rozkvet 2007/17-41 Považská Bystrica 017 01
   28.06.1999Zrušené sidlo:
   Jasovská 33 Bratislava 851 75
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   03.12.1997Noví spoločníci:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Ján Pevala Hornádska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   MORAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 33 Bratislava 851 75
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a surovín v rozsahu voľnej živnosti, vrátane exportu a importu
   sprostredkovanie obchodu a služieb a poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Ján Pevala Hornádska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava