Utwórz fakturę

META MUSIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy META MUSIC
PIN 31370772
TIN 2020344260
Numer VAT SK2020344260
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba META MUSIC
Jamnického 18
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 499 €
Zysk -557 €
Kapitał 7 808 €
Kapitał własny 7 395 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,553
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,500
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,450
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,000
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,450
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 198
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,252
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 603
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 203
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,553
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,838
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 92
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 92
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -557
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,715
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,715
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 616
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,843
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,448
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,499
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,448
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,403
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,800
D. Usług (účtová grupa 51) 2,745
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 235
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 600
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,903
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 682
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 679
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -682
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 414
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 971
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 971
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370772 TIN: 2020344260 Numer VAT: SK2020344260
 • Zarejestrowana siedziba: META MUSIC, Jamnického 18, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava 13.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Sámel 6 639 € (100%) Jamnického 18 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.02.2001Noví spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   META MUSIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v obchode a v službách
   obchodná činnosť mimo územia SR
   zastupovanie domácich a zahraničných osôb doma i v zahraničí
   budovanie vlastnej siete obchodných prevádzok doma i v zahraničí
   sprosredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Noví spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava