Utwórz fakturę

A 21 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.05.2016
Basic information
Nazwa firmy A 21
PIN 31370781
TIN 2020315572
Numer VAT SK2020315572
Data utworzenia 28 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A 21
Sinokvetná 21
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 111 026 €
Zysk 2 160 €
Kapitał 247 212 €
Kapitał własny -47 727 €
Dane kontaktowe
E-mail korencova@a21.sk
witryna internetowa http://www.printpack.sk;http://www.a21.sk
Telefon(y) +421243638384
Nr(y) faksu 0243638384
Date of updating data: 12.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 41,726
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,698
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,698
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 32,028
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,245
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 471
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 68,621
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,635
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,645
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 232,971
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -60,901
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,673
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,673
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,492
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,167
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 28
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -74,421
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,160
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293,872
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 268,768
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,936
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,707
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 487
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,104
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,638
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,168
Date of updating data: 12.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 111,026
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,050
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 69,626
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 32,350
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 104,221
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 6,414
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,123
C. Usług (účtová grupa 51) 53,944
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,449
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 932
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 18,573
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 748
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,805
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 8,195
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,689
M. Koszty oprocentowania (562) 180
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,509
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,685
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,120
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,160
Date of updating data: 12.05.2016
Date of updating data: 12.05.2016