Utwórz fakturę

MANAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MANAST
PIN 31370802
TIN 2020344216
Numer VAT SK2020344216
Data utworzenia 27 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MANAST
Bukovčana 30
84108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 55 186 €
Zysk 2 969 €
Kapitał 19 705 €
Kapitał własny 11 873 €
Dane kontaktowe
E-mail manast@manast.sk
witryna internetowa http://www.manast.sk
Telefon(y) +421264777516
Telefon(y) kom. +421905259308
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,170
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,256
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,256
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,256
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,577
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,060
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 14,060
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,060
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,517
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,490
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,027
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 337
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 337
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,170
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,922
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 401
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 401
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,513
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,513
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,400
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,400
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,969
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,248
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,526
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,526
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,722
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,056
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,056
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,666
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 55,187
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 55,186
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,186
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,172
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,060
D. Usług (účtová grupa 51) 29,025
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 211
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 534
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,085
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,085
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,085
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,929
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,969
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370802 TIN: 2020344216 Numer VAT: SK2020344216
 • Zarejestrowana siedziba: MANAST, Bukovčana 30, 84108, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava 27.04.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Grznár 6 639 € (100%) Bukovčana 30 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   23.01.1996Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   Noví spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   22.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Robert Daniš Bagárova 28/7 Bratislava
   Jozef Dobiáš Belinského 6 Bratislava
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   Emil Grznár M. Benku 2430 Topoľčany
   Jaroslav Silný Guothova 1 Bratislava
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   MANAST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bukovčana 30 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maliarske, natieračské, striekacie a tepetárske práce
   čistiace a upratovacie práce
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Robert Daniš Bagárova 28/7 Bratislava
   Jozef Dobiáš Belinského 6 Bratislava
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   Emil Grznár M. Benku 2430 Topoľčany
   Jaroslav Silný Guothova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava