Utwórz fakturę

GRADIENT 5 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GRADIENT 5
PIN 31370888
TIN 2020345932
Numer VAT SK2020345932
Data utworzenia 08 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRADIENT 5
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 838 €
Zysk 790 €
Kapitał 44 247 €
Kapitał własny 18 423 €
Dane kontaktowe
E-mail gradient5@gradient5.sk
Telefon(y) 0254654341, 0254654342, 0254654343
Telefon(y) kom. +421902904000, 0905605069
Nr(y) faksu 0254654341, 0254654342
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,965
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,268
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 872
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,825
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,965
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,212
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 13,090
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 880
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,187
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 790
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,753
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,176
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,200
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 128
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,044
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,028
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,377
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 75,838
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 75,836
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 73,999
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,100
C. Usług (účtová grupa 51) 16,688
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 50,542
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 213
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,426
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,030
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,839
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 55,048
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 90
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -88
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,751
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 790
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370888 TIN: 2020345932 Numer VAT: SK2020345932
 • Zarejestrowana siedziba: GRADIENT 5, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Milan Veščičík konateľ Trstínska 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica 19.10.2001
  Ing. Igor Morávek konateľ Tehelná 26 Trnava 06.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Milan Veščičík 5 643 € (85%) Trstínska 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Ing. Igor Morávek - spoločný zástupca 0 € (0%) Tehelná 26 Trnava
  Ing. Alžbeta Jelínková 996 € (15%) Uhrova 56/20 Myjava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.03.2013Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   04.03.2013Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 3 Bratislava 841 04
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   08.07.2006Nové predmety činnosti:
   predaj softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   prenájom a leasing výpočtovej techniky
   leasing a prenájom hotových proogramov (softvéru) so súhlasom autora
   22.01.2004Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 3 Bratislava 841 04
   21.01.2004Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   06.12.2002Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Ing. Igor Morávek - spoločný zástupca Tehelná 26 Trnava
   Ing. Alžbeta Jelínková Uhrova 56/20 Myjava
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Morávek - 2. konateľ Tehelná 26 Trnava
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alžbeta Jelínková Uhrova 56/20 Myjava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek Tehelná 26 Trnava
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Jonáš - 2. konateľ Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek - 3. konateľ Tehelná 26 Trnava
   19.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Veščičík - 1. konateľ Trstínska 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Ing. Martin Jonáš - 2. konateľ Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek - 3. konateľ Tehelná 26 Trnava
   18.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstínska 7383/4 Záhorská Bystrica
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Jelínková Uhrova 56/20 Myjava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek Tehelná 26 Trnava
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   10.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   09.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Barot Šuňavcova 7 Bratislava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.04.1994Nové obchodné meno:
   GRADIENT 5, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   realitná agentúra
   činnosť účtovného poradcu
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Barot Šuňavcova 7 Bratislava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Veščičík Trstínska 7383/4 Záhorská Bystrica