Utwórz fakturę

AUTOZAK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOZAK
PIN 31370942
TIN 2020329674
Numer VAT SK2020329674
Data utworzenia 06 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOZAK
Lidická 29
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 200 717 €
Zysk -1 702 €
Kapitał 32 195 €
Kapitał własny 3 643 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243425960
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,755
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,167
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,167
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 777
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,390
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,215
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,275
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,275
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,082
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,082
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,082
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,858
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,315
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,543
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 373
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 373
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,755
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,942
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,829
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,272
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,272
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21,473
2. Inne fundusze (427, 42X) 21,473
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -32,569
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -32,569
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,813
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 158
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 158
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,315
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,477
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,477
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 373
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 547
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,918
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 189,037
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 200,717
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 189,037
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,680
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,944
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 132,611
D. Usług (účtová grupa 51) 22,692
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,482
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,081
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,100
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,301
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,496
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,910
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,910
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,407
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,346
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 773
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,734
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,515
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,188
2. Pozostałe koszty (562A) 1,188
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 327
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,515
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -742
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015