Utwórz fakturę

TD MED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TD MED
PIN 31370969
TIN 2020932232
Data utworzenia 20 kwiecień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TD MED
Matúškova 1
97401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 354 €
Zysk -28 469 €
Kapitał własny -29 700 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0484155311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 36,236
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,109
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,109
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,127
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,487
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 18,487
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,181
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,181
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,181
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,459
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,233
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,226
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 36,236
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -124,948
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -103,782
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 46,142
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -149,924
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,469
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 197
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 197
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,885
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,305
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,188
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 772
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 117,102
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,354
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,354
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,354
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,261
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 208
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,296
D. Usług (účtová grupa 51) 4,468
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,741
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,397
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,448
4. Koszty społeczne (527, 528) 896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 540
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 556
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 556
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,452
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -27,907
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,618
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,989
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -28,469
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31370969 TIN: 2020932232
 • Zarejestrowana siedziba: TD MED, Matúškova 1, 97401, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 kwiecień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.10.2007Nové sidlo:
   Matúškova 1 Banská Bystrica 974 01
   Noví spoločníci:
   LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o. V. Spanyola 39 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Brhlík Jesenského 265 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 18.09.2007
   04.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   15.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   28.10.2002Noví spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   27.10.2002Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   21.01.2002Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   17.01.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   16.01.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TD MED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava