Utwórz fakturę

WORLD EXCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Nazwa firmy WORLD EXCO
PIN 31371019
TIN 2020302328
Numer VAT SK2020302328
Data utworzenia 04 maj 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WORLD EXCO
03483
Bešeňová
Financial information
Sprzedaż i dochody 385 478 €
Zysk -120 482 €
Kapitał 5 081 793 €
Kapitał własny 205 483 €
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,860,881
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,668,680
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,668,680
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 29,604
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,690,538
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 119,275
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,649,434
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 179,829
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,190,467
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,989,647
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,470
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,470
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 865,858
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056,319
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 200,820
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,389
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 199,431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,734
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,734
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,860,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 950,859
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,917
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 980,056
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 69,376
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 69,376
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,482
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,188,000
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,637
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,637
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 624,182
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 391,085
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 368,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,655
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,584
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,455
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,391
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,293
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,166,803
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,722,022
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,651,510
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 70,512
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 385,478
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 237,200
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,148
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105,130
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,766
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -720
D. Usług (účtová grupa 51) 17,562
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 159,161
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 115,410
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,080
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,671
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,687
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 172,077
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 172,077
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 56,659
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,304
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,288
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 220,322
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 68,246
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 49,962
2. Pozostałe koszty (562A) 49,962
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,284
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -68,232
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -119,520
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -120,482
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • PIN :31371019 TIN: 2020302328 Numer VAT: SK2020302328
 • Zarejestrowana siedziba: WORLD EXCO, 03483, Bešeňová
 • Data utworzenia: 04 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Čupka Demänovská Dolina 76 Liptovský Mikuláš 031 01 01.08.2015
  Peter Kolenčík Bukovina 37 Liptovská Sielnica 032 23 01.08.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Invest Liptov,s.r.o. 0 € (0%) Liptovský Mikuláš 031 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.10.2008Nové sidlo:
   136 Bešeňová 034 83
   30.10.2008Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   15.10.2008Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 04.05.1994
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 03.06.1998
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Wien dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 17.08.2001
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.2000Noví spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   07.07.1998Nové obchodné meno:
   WORLD EXCO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vypracovanie a predaj technológií na výrobu strojov na spracovanie kovov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   06.07.1998Zrušené obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   13.06.1995Nové sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   04.05.1994Nové obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava