Utwórz fakturę

KARTAGO TOURS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KARTAGO TOURS
PIN 31371205
TIN 2020302460
Numer VAT SK2020302460
Data utworzenia 06 maj 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KARTAGO TOURS
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 915 584 €
Zysk 927 077 €
Kapitał 11 265 134 €
Kapitał własny 7 428 164 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257205720
Nr(y) faksu 0257205721
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,112,615
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 268,740
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 59,915
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 59,321
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 594
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 208,825
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,530
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 149,301
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,949
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 18,045
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,779,305
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 19,792
8. Podatek odroczony należności (481A) 19,792
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 631,453
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 583,253
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 583,253
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,309
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,891
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,128,060
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,616
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,092,444
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,570
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 64,570
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,112,615
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,071,408
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,104,431
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,104,431
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 927,077
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,982,844
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,896
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,896
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,808,320
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,282,253
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,282,253
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,283,832
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 71,046
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,433
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 140,756
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 171,628
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 47,196
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 124,432
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 58,363
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 58,363
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,945,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,915,584
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,907,206
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,878
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,622,025
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 142,935
D. Usług (účtová grupa 51) 25,359,304
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,059,062
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 766,422
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 259,053
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,587
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,226
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,105
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,105
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,312
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,081
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,293,559
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,404,967
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 86,490
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30,101
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 30,101
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 56,360
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 29
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 183,484
O. Walutowe straty (563) 141,184
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 42,300
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -96,994
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,196,565
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 269,488
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 289,577
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -20,089
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 927,077
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31371205 TIN: 2020302460 Numer VAT: SK2020302460
 • Zarejestrowana siedziba: KARTAGO TOURS, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ferid Nasr člen Koreňov 925 Koreňov 468 49 Česká republika 17.01.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.04.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ferid Nasr - Člen Koreňov 925 Koreňov 468 49 Česká republika Vznik funkcie: 17.01.2014
   16.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferid Nasr - člen U Záhradek 139 Benice, Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 14.09.2005
   14.09.2005Nové obchodné meno:
   KARTAGO TOURS, a.s.
   Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ferid Nasr - člen U Záhradek 139 Benice, Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 14.09.2005